Nieuwsbrief 3 voor de Buurzame slagen

advertisement
Nieuwsbrief 3
januari 2017
Sinds de Nationale Burendag op 24 september j.l. groeit het contact tussen buurtgenoten in
De Slag.
Diverse keren hebben mensen van Buurzaam een langere of een korte wandeling gemaakt,
soms met mensen die elkaar eerder kenden, soms begon de wandeling met een
kennismaking met elkaar. De ervaring leert dat een wandeling van anderhalfuur of langer
het beste onderbroken kan worden om ergens te pauzeren met een kopje thee of koffie.
Een wandel initiatief gaat via een WhatsApp buurzaam wandelen groep. Een dag, tijdstip en
een ontmoetingsplek wordt voorgesteld en wie wil kan hierop reageren.
Een andere initiatief zijn de koffieochtenden op dinsdagmorgen. We komen bij elkaar bij een
wijkgenoot thuis. Met 8 à 10 mensen is een huiskamer goed gevuld, we schenken
koffie/thee en spreken belangstellend met elkaar. We hopen dat er steeds meer mensen
meedoen.
En verder zijn er een paar ideeën:
-
-
-
Zijn er mensen in de Slag die anderen (senioren) zouden willen helpen met het
omgaan met de mobiele telefoon en/of met de tablet/iPad? En zijn er senioren die
zulke hulp zouden willen krijgen?
Misschien zou een activiteit kunnen worden georganiseerd voor senioren in de
zomervakantie als andere contacten vaak op een lager pitje komen te staan. Wellicht
zou dit in de basisschool Wereldwijs kunnen plaatsvinden. Verdere ideeën en/of
vrijwilligers zijn welkom
Zijn er bewoners die graag samen met iemand van Buurzaam naar het theater of de
bioscoop zouden willen gaan?
Zijn er bewoners die in contact willen komen met mensen om een kaartje te leggen,
samen te handwerken of iets anders?
We hebben een aantal namen van mensen die incidenteel een boodschap willen
doen voor een ander of iemand naar een dokter of de huisartsenpost zouden willen
rijden. Ken je iemand in de wijk die hier misschien gebruik van zou willen maken?
-
-
Is er ergens in de wijk behoefte aan hulp bij het tuinieren? En zijn er hier vrijwilligers
voor? Of willen een paar mensen stekjes uitwisselen of planten weggeven die te
groot zijn geworden?
Misschien ga je binnenkort of in het voorjaar (of later) op vakantie en zoek je iemand
die de kat eten en/of de planten water wil geven. Misschien wil je dat doen voor een
ander?
Wil je meer informatie over deze onderwerpen of heb je zelf ideeën neem contact op via
[email protected]
Download