Emmauswandeling

advertisement
Emmauswandeling
Twee mensen nemen ruim de tijd voor een wandeling. (30-45min)
1. De eerste 10 minuten loop je in stilte samen.
Je stelt je open voor de omgeving (de wind door de bomen, de vogel die fluit, het kind dat speelt), je
voelt, ruikt, hoort, ziet.
Je stelt je ook open voor wat er in jezelf leeft, in eigen hart, in eigen gedachten.
2. Net als de Emmaüsgangers in Lucas 24 word je je bewust dat je daar niet zomaar met z’n tweeën
loopt. Jezus zelf loopt met je op.
In die stilte kan het ineens gaan over hoop en teleurstelling (vers 18, 21), over passie en verlangen
(vers 32).
3. Bij deze wandeling is goed luisteren heel belangrijk! Als de één praat, luister de ander en stelt
eventueel verduidelijkende vragen totdat hij/zij de andere goed begrepen heeft. Probeer niet suggestief
te zijn in je vraagstelling of je eigen mening daarin te zoeken.
4. Maak even kennis met elkaar op geestelijke gebied? In welke kerk ben je opgegroeid? Hoe kijk je
daar op terug? Hoe ben je tot geloof gekomen (of niet). Wat heb je daar vooral geleerd? Geloof je
vooral met je verstand of meer met je gevoel? enz.
5.
1.
2.
3.
Vragen:
Is er voor jou ook iets heel anders dan je gedacht zou hebben” Waarin ben jij teleurgesteld?”
Hoe heb jij de Heer Jezus ontdekt? Is voor jou ook op een bepaalde manier de Bijbel opengegaan?
Wat zou je in je geloof, in de gemeente, heel graag willen? (Wat is jouw brandend verlangen)
6. Eerst is de ene persoon een luisterend oor en gids voor de ander.
Na ongeveer een kwartier kan van rol worden gewisseld.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards