vasten! - Van Bruggen Preken

advertisement
VASTEN VANWEGE DE
BRUIDEGOM
Christenen tussen komst en
wederkomst
*
Marcus 2:19-20
De gelezen preek is van
Prof. Jakob van Bruggen
FEESTEN
De zondag als feestdag
De feestmaaltijd bij Levi
VASTEN!
Vanwege zonden en verdriet!
Waar blijft dit bij Jezus?
DE BRUIDEGOM
Met Jezus wordt het Feest in Israël!
Door Jezus wordt het zondag in de
wereld!
De verdwijning van de
bruidegom
Tussen komst en wederkomst: een
troon in de hemel, maar een lege
stoel op aarde
Missen doet verlangen. Verlangen
doet vasten!
Een vastende gemeente
 Met een sobere eredienst en ingehouden
vreugde
 Geen gezelligheidsvereniging
 Niet het einde van onze idealen
Gebed in vastentijd
 Verleen ons uw genade, dat wij blijmoedig
ons kruis op ons nemen, onszelf
verloochenen en onze Heiland belijden.
Leer ons in alle droefheid met opgeheven
hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel
verwachten, die onze vernederde lichamen
aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken
en ons voor altijd bij Zich nemen zal.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards