PowerPoint-presentatie

advertisement
het waarachtige licht
dat ieder mens verlicht
was komende in de wereld
eerste hoofdstuk van het evangelie
van johannes vers acht
een stad op een berg blijft niet verborgen
een kaars zet je niet onder de tafel
maar op een standaard
en hij schijnt voor alle mensen die in het huis zijn
laat zo jouw licht schijnen voor de mensen
zodat zij je goede daden zien
en je vader in de hemelen verheerlijken
vijfde hoofdstuk van het evangelie van mattheus
vers veertien tot zestien
en de engel zei:W
wees niet bevreesd,
want ik verkondig u
grote blijdschap...U
u is heden
de Heiland geboren,
namelijk Christus,
de Here...
het tiende en elfde vers uit hoofdstuk twee
van het evangelie van lukas
verblijdt u in de Here te allen tijdeW
wederom zal ik zeggen:Vverblijdt u
uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend D
de Here is nabij
vierde hoofdstuk van de brief van paulus
aan de filippenzen vers vier en vijf
... wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden
bijGGod
en de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten behoeden
in Christus Jezus
vierde hoofdstuk van de brief van paulus
aan de filippenzen vers zes en zeven
gezegend kerstfeest allemaal
Download