Slide 1

advertisement
Ontmoeting met de Koning
Ontmoeting met de Koning
Psalm 24
Psalm 24
Vers 1 en 2: voorzanger
Van de HERE is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.
Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond
en op de stromen gevestigd.
Psalm 24
Vers 3: vertegenwoordiger van het volk
Wie mag de berg van de HERE beklimmen,
wie mag staan in zijn heilige stede?
Psalm 24
Vers 4 tot en met 6: voorzanger
Die rein is van handen en zuiver van hart,
die zijn ziel niet op valsheid richt,
noch bedrieglijk zweert.
Die zal van de HERE een zegen wegdragen
en gerechtigheid van de God van zijn heil.
Dat is het geslacht van wie naar Hem
vragen; die uw aanschijn zoeken;
dat is Jakob.
Psalm 24
Vers 7: vertegenwoordiger van het volk
Heft, poorten,
uw hoofden omhoog,
en verheft u,
gij aloude ingangen,
opdat de Koning der ere inga.
Psalm 24
Vers 8a: (niet-joodse) bewoner van Jeruzalem
Wie is toch de Koning der ere?
Psalm 24
Vers 8b: volk
De HERE, sterk en geweldig,
de HERE, geweldig in de strijd.
Psalm 24
Vers 9: vertegenwoordiger van het volk
Heft, poorten,
uw hoofden omhoog,
en verheft ze,
gij aloude ingangen,
opdat de Koning der ere inga.
Psalm 24
Vers 10a: (niet-joodse) bewoner van Jeruzalem
Wie is Hij toch, de Koning der ere?
Psalm 24
Vers 10b: volk
De HERE der heerscharen,
Hij is de Koning der ere!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards