1 Heb je naaste lief! Hoe doe je dat volgens deze verzen? Vers

advertisement
1
Heb je naaste lief! Hoe doe je dat volgens deze verzen?
Vers 11.14.16.17.
4
Veel verzen met aan het slot dezelfde zin. Waarom staat
dat er steeds bij? Vers 3.4.10.12.14.16.18.
2
Als Christus zijn eigen belang had gediend, wat was er dan
gebeurd? Vers 3
Hoe vaak moet je de ander vergeven? vers 22
5
Waarom is een ander vergeven zo belangrijk. vers 35
3
Hoe kun je het belang van een ander dienen? Vers 2
Zijn alle delen van een lichaam gelijk?
Zijn er in de kerk (= lichaam van Christus zie vers 12)
ook verschillen te zien tussen de delen/leden? vers 20
Wie is jouw Meester? Moet jij ook door Hem gewassen
worden? Vers 16
Het oog heeft de hand nodig en het hoofd de voeten. Is
dat in de kerk ook zo? vers 21
Hij gaf het goede voorbeeld (:15).
Hoe kun jij dat voorbeeld volgen? Vers 17
6
Wie zijn nu de herders en leraars in de kerk?
Wie zijn de heiligen? Vers 11.12
Hoe kan het lichaam van Christus groeien? Vers 16
7
Wie heeft ons geleerd wat liefde is? Hoe liet Hij zijn liefde
zien? Vers 16
Welk gebod staat hier? (2 delen) vers 23
Welke belofte geeft God bij het houden van de geboden?
Vers 24
Download