Christen - De Fontein Zwolle

advertisement
Christen
op je werk
B I J B E L L E E S R O O S T E R
DAG 1 lezen: matteüs 5 vers 13-16
Het doel van het leven van een christen is dat God daarin de
eer krijgt. De Bijbel zegt het op deze manier: ‘Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ (Mat 5:16)
om over na te denken: Wat maakt dat jij je in gaat zetten voor het
rijk van God?
DAG 2 lezen: matteüs 7 vers 15-21
Het clublied van een bekende voetbalvereniging zingt over ‘geen
woorden, maar daden.’ Eigenlijk is het met het christelijke geloof
niet anders. ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het
koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil
van mijn hemelse Vader.’ (Mat 7: 21)
om over na te denken: Wat is het doel van ‘goede vruchten dragen’?
DAG 3 lezen: kolossenzen 3 vers 22-24
Volgens de Bijbel dienen we de Heer in ons werk en niet mensen.
‘
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet
voor de mensen,.. – uw meester is Christus!’ (Kol 3:23-24) Inzien dat
we echt aan het werk zijn voor God heeft diepe gevolgen. En als
jij over dat werk voor Christus geen zegen kunt vragen van Hem,
dan is er maar één conclusie mogelijk: stop ermee!
om over na te denken: Voor wie werk jij?
DAG 4 lezen: 2 korintiërs 5 vers 11-15
We praten in de kerk vaak over de Jezus als onze Verlosser. Door
Hem hebben wij zicht op de hemel. Maar we vergeten al gauw
dat het Jezus eerst nog gaat om ons leven op aarde. We zijn
geneigd om ons geloof te betrekken op de hemel, maar onze
eerste roeping is om Hem hier op aarde te dienen. De Bijbel is
duidelijk daar duidelijk over. ‘… dat hij voor allen is gestorven opdat
de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem…’
(2Kor 5: 15b)
om over na te denken: Voor wie leef jij?
DAG 5 lezen: matteüs 6 vers 24-34
Heb jij wel eens een vogel zien overwerken? Veel mensen werken
van zonsopgang tot zonsondergang, streven naar nog meer geld
verdienen en maken zich zorgen over de volgende dag. Misschien
ben jij wel één van hen? Of ga jij worstelend de dag door en verbruik
je alle energie, lange dagen achter elkaar. Misschien moet jij er wel
het nodige voor opofferen – gezin, gezondheid, hobby’s. Iemand
moet het toch doen? In Mattheus 6:26 gebruikt Jezus de vogels als
een illustratie van een geestelijke waarheid: ‘Kijk naar de vogels in de
lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het
is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’
om over na te denken: Hoe komt het als je moeilijk rust vindt?
DAG 6 lezen: filippenzen 2 vers 1-4
In commerciële functies is het creëren van een win/win-situatie
een belangrijk principe. In de Bijbel staat in Fil 2:4: ‘Heb niet alleen
uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Als in een
zakelijke relatie geen oog is voor het belang van de ander dan zal
die relatie niet duurzaam blijken te zijn.
om over na te denken: Welke les voor je werk haal jij uit de Bijbel?
DAG 7 lezen: romeinen 13 vers 1-8
Ik sprak eens een ondernemer die zei op enig moment gestopt
te zijn met alle overheidsmaatregelen aan zijn laars te lappen. Hij
kwam er achter dat het hem enorm veel rust gaf. Rom 13: 3 ‘Wie
doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie
doet wat slecht is.’ Eerlijk handelen lijkt zo vanzelfsprekend, maar is
het niet. Het is soms zo verleidelijk om te liegen en daarmee een
klant te winnen of een ‘deal’ te maken, maar de praktijk leert dat
oneerlijkheid vaker wel dan niet aan het licht komt. Eerlijk duurt het
langst, wordt wel gezegd. Gaan we voor de lange termijn relatie of
voor korte termijn winst?
om over na te denken: Wat betekent het voor jou om de ander niets
schuldig te zijn behalve liefde?
DAG 8 lezen: 1 korintiërs 8 vers 1-6
Het is goed om te weten hoe je je werk doen moet (kennis), maar
het is een heel ander verhaal om ook te weten hoe je dat op een
correcte en ethische manier doet (wijsheid). Een kortere weg
nemen, of de kantjes er vanaf lopen, - in zaken of op reis – resulteert
vaak in onnodige omleidingen en doodlopende wegen. “Kennis is
weten wat iets is, wijsheid is weten wat juist is”.
om over na te denken: Heb jij een voorbeeld uit jouw werk waaruit
je het verschil tussen kennis en wijsheid duidelijk kan maken?
DAG 9 lezen: 1 korintiërs 3 vers 9b-15
Paulus schrijft in Romeinen 14 vers 5 ‘Laat iedereen zijn eigen
overtuiging volgen’ Geloven is een persoonlijke zaak. Iets tussen
God en jou. Maar het verhaal gaat verder. Geloof mag ook
zichtbaar worden. Aan de slag gaan dus. 1Kor3: 10b-13 ‘Laat ieder
erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament
leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu
verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout,
hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard
is.’ En die verschillende materialen worden gewaardeerd. Geef
de ander dus de ruimte om zijn of haar geloof op een andere
wijze te beleven en zichtbaar te maken. Voel je verbonden met
iedereen die gelooft. Of dat nu een vrijgemaakte, evangelische,
reformatorische of katholieke christen is.
om over na te denken: Waar praat jij over met mede-christenen
op je werk?
DAG 10 lezen: 1 petrus 3 vers 13-17
Niets menselijks is ons vreemd! Christenen zijn geen betere
mensen. Het zijn bevrijdde mensen! Onze zonden zijn vergeven,
maar daarom doen we nog niet alles goed. Wat God van ons
vraagt is om voor Hem te leven. Niet meer maar ook niet minder.
Wat kost dat? Niets. Wat levert het op? Heel veel. En als iemand er
naar vraagt wat je drijft, wees dan ook bereid om alles te delen.
Niet uit de hoogte of omdat je het beter weet, maar omdat je
iemand Gods liefde gunt.
om over na te denken: Wat zou jij jouw collega’s gunnen?
BOEKENTIPS
Tim Keller: Goed Werk - Ons dagelijks werk en Gods
plan voor de wereld
Larry Burkett: Het boek in bedrijf
Ken Costa: Carrière met God
Jan Hoogland & Maarten Verkerk:
Prediker voor managers - levenswijsheid voor
bestuurders en professionals
KERKDIENST ZONDAG 1 NOVEMBER | 16:30
VERVOLG-AVOND DINSDAG 10 NOVEMBER | 20:00
de fontein
Download