PowerPoint-presentatie - Ga met God – Petrakerk

advertisement
Thema 4
Jezus volgen
Begin
• Gz. 164
• Gebed
Jezus volgen
1.
2.
3.
4.
Voor de volgende keer
Geloven is voor mij….
Bijbelstudie: als jij Petrus was…
Wat is voor jou kruisdragen?
Voor de volgende keer
• Opdracht:
• Hoe stel jij je de nieuwe aarde en hemel voor?
• Maak iets creatiefs, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
Gedicht
Verhaal
Beeld
Schilderij
Kijkdoos
Collage
….
• Volgende keer vertellen, lijnen naar de bijbel.
Geloven is voor mij…
• Wat houdt geloven in voor mij?
• Kaartjes:
▫ Verdelen over:
 Wat kan gemist worden
 Wat kan niet gemist worden
▫ Daarna van ‘wat niet gemist kan worden’ in
volgorde leggen: wat is het belangrijkste
▫ Schrijf de eerste vijf op.
Bijbelstudie: Als jij Petrus was….
• Lees Matt, 16: 21-25
• Persoonlijk:
▫ Welke reacties zou je per vers geven?
▫ Schrijf die even op, naast het vers.
▫ Even delen van de reacties
Kruisdragen
• In groepen:
▫ Wat zou Jezus nu precies bedoelen met
kruisdragen?
▫ Wat betekent dat voor jou?
Download