Het oor van Malchus

advertisement
Het oor van Malchus
(Johannes 18 : 1 - 11)
Jezus is met Zijn discipelen
naar een donkere tuin gegaan.
In de verte zien ze fakkels.
Daar komen soldaten aan.
Jezus pakt het oor van Malchus
en Hij zet het er weer aan.
Jezus is met de soldaten
heel gewillig meegegaan.
De soldaten grijpen Jezus.
Petrus pakt zijn zwaard en slaat;
Pats! Hij raakt het oor van Malchus.
Het valt zomaar op de straat.
aat.
Jezus weet dat Hijij moet sterven.
Wat gebeurt, is naar Gods plan.
Petrus kan het niet begrijpen,
nee, hij snapt er niets meer van.
Wijs de verschillen aan. Wat mist Malchus op de 1e plaat?
Teken jij het rechteroor op de goede plaats?
Snap jij waarom
arom Jezus mee ging?
Waarvoor Hijij aan een kruis moest gaan?
Hij droeg de straf voor alle mensen,
mensen
voor al het kwaad wat is gedaan.
www.bijbelidee.nl
Zo kan Hijij iedereen vergeven,
dat doet Hij met zijn eigen bloed.
Dat is te groot om te begrijpen.
Ja, alles maakt Zijn liefde goed!
Download