2013 1 mweter extra bericht hervestiging

advertisement
Hervestiging van vluchtelingen: informatievergadering 8 februari 2013 bij Fedasil
In 2013 neemt België deel aan het programma voor hervestiging van de Verenigde Naties.
Hervestiging betekent dat vluchtelingen die in aanmerking komen om erkend te worden als
vluchteling maar die niet op eigen kracht naar België kunnen komen, ter plaatse geselecteerd
worden op basis van hun nood aan bescherming. België zal in 2013 100 vluchtelingen
ontvangen. Concreet gaat het over 40 Congolezen uit de streek van de Grote Meren, 40
Burundezen of Congolezen die in Tanzania in vluchtelingenkampen verblijven en 20
kwetsbare personen zoals vrouwen en/of kinderen die gevaar lopen om het slachtoffer te
worden van geweld en folteringen. Fedasil zal instaan voor de eerste opvang van de
hervestigde vluchtelingen. Die opvang duurt 6 à 7 weken en wordt gebruikt om de nodige
administratieve stappen te zetten en een eerste basisprogramma aan te bieden in
samenwerking met de inburgeringsactoren. Na deze eerste opvang worden de vluchtelingen
overgeplaatst naar een privéwoning. Gedurende 12 maanden krijgen zij nog specifieke
begeleiding. Bij deze begeleiding kunnen de OCMW’s een belangrijke rol spelen. De
bevoegde staatssecretaris, Maggie De Block, ziet in de OCMW’s een bevoorrechte partner en
wil de samenwerking met de OCMW’s versterken. OCMW’s die aan het programma willen
deelnemen, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning (in principe een eenmalige
toelage van 1.200 euro per hervestigde persoon). Om de specifieke begeleiding in goede
banen te leiden, kunnen de OCMW’s een beroep doen op gespecialiseerde verenigingen.
OCMW’s die interesse hebben, worden uitgenodigd op een informatievergadering bij Fedasil
die plaatsvindt op vrijdag 8 februari van 14u tot 16u. Voor vragen of om in te schrijven kan u
terecht op [email protected] of op 02/213 43 85. Meer informatie over hervestiging in
België kunt u ook vinden op de site www.resettlement.be.
Download