Buurtintegratie en Sensibilisering Directie

advertisement
Informatiebijeenkomst
Herentals
23/12/2015
Fedasil
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Onze opdracht
Fedasil is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang en
begeleiding van asielzoekers.
Fedasil staat in voor de observatie en oriëntering van niet-begeleide
minderjarige asielzoekers.
Fedasil verzekert de kwaliteit van de opvang in alle opvangstructuren.
Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer.
Fedasil
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Onze organisatie
•
Federaal Agentschap, onder voogdij van de Staatsecretaris voor
Asiel en Migratie
•
1.250 personeelsleden (hoofdzetel, Dispatching, regionale kantoren
et 18 opvangcentra)
•
Samenwerking met partners
De organisatie van de opvang
-Federale opvangcentra
-Rode Kruis Vlaanderen
- La Croix-Rouge Belgique
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen & CIRE
- Lokale Opvanginititiateven (LOI)
- Andere partners
Andere asielinstanties
DVZ
Dienst Vreemdelingenzaken
CGVS
Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
RVV
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
IN & OUT HET OPVANGNETWERK
OPVANGCENTRA IN BELGIE
Wie zijn de bewoners?
Asielzoeker - vluchteling
Asielzoeker: Buitenlander die bescherming heeft aangevraagd bij de
Belgische overheid. De Belgische Staat onderzoekt of de vreemdeling
voldoet aan de criteria vastgesteld door de Conventie van Genève.
Vluchteling: Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging
wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt
buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit (Conventie van
Genève).
Traject van de asielzoeker
AANKOMST (OP DISPATCHING):
-Vingerafdrukken en registratie
-Toewijzing
VERBLIJF:
-Open opvang
VERTREK:
-Aan het einde van hun procedure (op dit moment ongeveer 10 maanden)
Land van herkomst
62
241
2%
9%
31%
413
816
15%
18%
471
Irak
Syrië
Afghanistan
Somalië
Rusland (incl. Tsjetsjenië)
Familiale samenstelling
147
261
5,5%
Alleenstaande man
9,8%
Familie
50,6%
NBBM
34,1%
910
Alleenstaande vrouw
1350
Einde opvang
• Het recht op opvang eindigt van zodra de
asielprocedure beëindigd is en wanneer eventuele
beroepsprocedures zijn uitgeput.
• Actuele procedure : +/- 10 maanden
• Positieve beslissing : Vluchtelingenstatuut –
verblijfsvergunning – sociale hulp
• Negatieve beslissing : ‘verworpen’ – bevel om het
grondgebied te verlaten – Vrijwillige of gedwongen
terugkeer
De opvang in de praktijk
De OPVANG in Herentals
-Locatie: Scouts Jeugdverblijf De Brink Bosbergen 1, Herentals
-Max 186 plaatsen
-organisator: Fedasil ism Scouts en Gidsen Vlaanderen
-Tijdelijke opvang: 4/1 tm 29/1
-Collectieve opvang:
= gedeelde kamers : 8 personen per kamer
= gedeeld sanitair
= collectieve maaltijdvoorzienin
- Personeelsploeg van ervaren medewerkers
- Permanentie via externe firma
De OPVANG in Herentals
-BED BAD BROOD
-begeleiding
-Medische omkadering
-Ontspanning
-Veiligheid
E-mailadres : [email protected]
telefoonnummer vanaf volgende week beschikbaar
via de website van de Stad Herentals.
www.fedasil.be
Bedankt voor uw aandacht
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards