Vergadering Openbare Vergadering 15-10-2012

advertisement
Vergadering Openbare Vergadering 15-10-2012
Vergaderzaal van de
Staten
Tijd:
10:30
Voorzitter:Drs. Pauldrick F., Croes
Plaats:
1
Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot de strafbaarstelling
van ernstige schendingen van de mensenrechten (Landsverordeningen
internationale misdrijven) (ZJ 2007-2008-598)
2
Mondeling verzoek van dhr. C.A.S.D. Wever (met steun van MEP en PDR) om de
MinJus en Onderwijs uitleg te laten geven inzake de laatste ontwikkelingen van het
asbestprobleem bij Mon Plaisir Sc
3
Verzoek MEP aan VZ om zsm een OV te beleggen over het thema "Asbest" en
daarvoor de MinPres, de Minister van Volksgezondheid en Sport, de Minister van
Integratie, Infrastructuur en Milieu
Download