Presentatie - Ditjes en datjes voor juffen en meesters!

advertisement
Infoavond
de
2
leerjaar
Een dag in het
de
2
leerjaar
• Lesjes van 25 min., later 50 min.
• Onthaal in de kring
 Kindje van de dag kiezen (helpen bij de kalenders,
extra complimentjes, …)
 Kalenders: daglijn, weekkalender, het weer, …
Maaltijdenlijst in het Frans
Een dag in het
• Taal – Rekenen
• Fruit eten en speeltijd
• Taal – Rekenen
• Middageten en speeltijd
de
2
leerjaar
Een dag in het
de
2
leerjaar
• Wereldoriëntatie – Muzische vorming
• Koek / fruit en speeltijd
• Wereldoriëntatie – Muzische vorming
• Dagverhaal
Een dag in het
de
2
leerjaar
• Andere activiteiten
Zedenleer (juf / meester …)
Turnen (juf / meester …)
Werkwinkel, bibliotheek, … (komt straks aan
bod)
Wiskunde methode
• Rekensprong
• 13 sprongen met telkens een toets over elk
onderdeel
Wiskunde leerinhouden
• Getallenkennis: getallen tot 100 schrijven, het
honderdveld, dubbel en de helft, …
• Hoofdrekenen: plus en min tot 100, de maal- en
deeltafels
• Meten en metend rekenen: lengte, inhoud, gewicht, de
euro, kloklezen, …
• Meetkunde: soorten lijnen, spiegelen, blokkenbouwsels
Taal methode
• Eigen bundels
• Twee thema’s van 2 weken, daarna
toetsenweekje
Taal leerinhouden
• Luisteren en spreken: vertelkring op maandag,
telefoneren, gedichtjes, …
• Lezen
 Technisch lezen  nieuwe woordjes (aai, samenstellingen, …)
 Samen lezen  per twee
 Begrijpend lezen  lezen en vragen oplossen
 Lezen met het 4de
Taal leerinhouden
• Creatief schrijven: opdrachten en vrije teksten
• Taalbeschouwing: rijmwoorden, samenstellingen,
lidwoorden, …
• Spelling: hoorwoorden, onthoudwoorden en
afspraakwoorden
• Handschrift (Ik pen): hoofdletters
Wereldoriëntatie methode
• Zelfgemaakte thema’s
• Gelinkt aan actualiteit en uitstappen
• Elke week Karrewiet
Wereldoriëntatie leerinhouden
• De herfst
• Voeding
• De tijd van toen
• Zee
•…
Muzische vorming
• Zingen
• Dansen
• Drama
• Tekenen
• Knutselen
Frans
• De dagen van de week
• Fruit
• Kleuren
•…
Huiswerk
• Maandag, dinsdag en donderdag
• Gedurende de week een boekje lezen
• Tafels, onthoudwoorden, oefenen voor een
toets, …
Klaartaakjes
• Afwerken
• Lezen in het leescafé
• Leuke taakjes (woordzoeker, kleurplaat,…)
• Oefenen op de computer
• Spelletje
Werkwinkel
• 2 keer per week
• Per twee leerstof spelenderwijs inoefenen
• Moetjes en magjes
Taakjestijd
• Mini-contract
• Zelfstandig inoefenen
Uitstappen
• Huis van Alijn
• Designmuseum
• Toneel
• Zwemmen
• ZEEKLASSEN
•…
Website
• De wijze uiltjes
• Kweetet
• Bingel
Straffen en belonen
• Elke morgen starten in groen
• Op het einde van de dag in groen = naar boven
op de ladder
• Bovenaan de ladder: medaille of
grabbelcadeautje
• Time-out krukje
Allerlei
• Toetsenmapje
• Takenbord
• Miss en mister proper
• Leerlingen- en klassenraad
• Verjaardagen
• We nemen beneden afscheid
Download