Wat zeg je?

advertisement
havo: hoofdstuk 6 (stevin deel 1)
vwo : hoofdstuk 6 (stevin deel 1)
Lading en stroom(sterkte)
 Stroomsterkte in een punt heeft te maken met het
aantal elektronen dat in één seconde passeert
 richting van elektronen en stroom is tegengesteld
 lading Q van één elektron is (-)1,6 x 10-19 Coulomb (C)
 stroomsterkte is het aantal Coulomb dat in één
seconde passeert
lading
 stroom 
tijd
Q
 I  (eenheid C/s  Ampère A)
t
Spanning U in Volt
 Elektronen stromen niet vanzelf
 Er is een spanningsverschil (=drukverschil) nodig om
elektronen te laten stromen
 Stroom loopt van hoge naar lage spanning (elektronen
dus andersom!)
Weerstand R in Ohm 
 Weerstand geeft aan hoe gemakkelijk (lage weerstand)
of moeilijk (hoge weerstand) iets kan passeren.
 De wet van Ohm: U = I x R
 Wet van Ohm geldt alleen voor “constante”
weerstanden!
 PTC = weerstand neemt toe met temperatuur (metalen,
dus ook een lampje)
 NTC = weerstand neemt af met temperatuur (halfgeleiders)
Soortelijke weerstand 
 De weerstand van een draad hangt af van:
 de lengte l (l 2x  R 2x)
 de doorsnede ( diameter) (A 2x  R ½x)
 materiaal  soortelijke weerstand  in m

R
 l
A
 NB dichtheid  en soortelijke weerstand  zijn
verschillende dingen!
Serieschakeling
 Stroom overal gelijk
 I = I1 = I2 = I3
 Spanning wordt verdeeld
 Ub = U1 + U2 + U3
 Vervangingsweerstand
 Rv = R1 + R2 + R3
Parallelschakeling
 Stroom wordt verdeeld
 I = I1 + I2 + I3
 Spanning overal gelijk
 U = U1 = U2 = U3
 Vervangingsweerstand

1 1 1 1
  
Rv R1 R2 R3
Diode en LED (light emitting diode)
Diode-karakteristiek
Elektrisch vermogen P
 Het vermogen van een apparaat hangt af van:
 het aantal elektronen dat per seconde passeert  I
 de spanning die ze in het apparaat doorlopen  U
 P=UxI
 In combinatie met U = I x R

U2 2
P
 I R
R
Elektrische energie
 Energie = vermogen x tijd

E=Pxt
 Eenheden van energie: J, kJ, Wh en kWh
 E(J) = P(W) x t(s)
(1 J = 1 Ws)
 E (kJ) = P(kW) x t(s)
 E(Wh) = P(W) x t(h)
 E(kWh) = P(kW) x t(h)
Download