THEMA 4: elektrische stroom - sleutels

advertisement
QUARK_5-Thema-04-elektrische-stroom - sleutels
Blz.
1
THEMA 4: elektrische stroom - sleutels
Vraag-1) [les-A] rangschik
Rangschik volgende stromen van klein naar groot.
a. Tijdens een bliksemflits wordt in 2,3 µs een lading van 10 C getransporteerd.
b. Bij het doorgeven van een zenuwpuls naar de hersenen passeren 1200 Na+-ionen in 3,5
µs het celmembraan.
c. 3,8.1021 elektronen passeren netto door een doorsnede van het stroomsnoer naar de
oven in 4,0 minuten.
d. In een plasmabol loopt een stroom van 500 mA.
Vraag-2) [les-A] pacemakers …
Pacemakers moeten lange tijd een stroom van 5,6 µA leveren zonder dat de batterij vervangen
wordt. Daarom worden hiervoor lithiumjodide batterijen gebruikt die 0,42 A.h lading kunnen
produceren.
Bereken:
a. De hoeveelheid lading die de batterij kan leveren in coulomb,
b. De verwachte levensduur van de pacemaker.
Vraag-3)
[les-A] Timo …
Timo meet de weergegeven I(U)-grafiek op voor een koperdraad.
a Bepaal de weerstand van de draad.
b Neem de grafiek over en teken het verloop voor een weerstand die dubbel zo groot is.
QUARK_5-Thema-04-elektrische-stroom - sleutels
Blz.
2
Vraag-4) [les-A] twee even lange …
Twee even lange koperdraden met een verschillende dikte worden in elkaars verlengde aan
elkaar gelast en vervolgens verbonden met een batterij. Zijn volgende grootheden in beide
delen van de draad even groot of verschillend?
a De stroomsterkte.
b Het aantal vrije elektronen per volume-eenheid.
c Het aantal vrije elektronen dat per tijdseenheid doorheen de dwarse doorsnede van de draad
loopt.
Vraag-5) [les-B] rangschik again …
Rangschik de volgende situaties volgens toenemend vermogen:
a Een röntgenbuis produceert een stroom van 7,0 mA bij een spanning van 80 kV.
b Een lamp met een weerstand van 0,70 kΩ wordt met de netspanning verbonden.
c Door een verwarmingsplaat met een weerstand van 11 Ω loopt een stroom van 3,0 A.
d Zonnepanelen leveren gemiddeld 80 kWh energie per jaar.
Vraag-6) [les-B] frietketel …
In een frietketel (P = 3,2 kW) breng je 3,0 liter olijfolie met een temperatuur van 20 °C in 4 min
45 s op een temperatuur van 180 °C. Bereken het rendement van de frietketel. Zoek de
ontbrekende gegevens op.
Download