Inleidende proeven

advertisement
Practicum: Inleidende proeven
Nodig: ampèremeter, voltmeter, set zwarte en rode snoeren, voedingskast,
voorlampje, achterlampje, ohmse weerstand.
Doel: de wet van Ohm nagaan bij serie en parallel met verschillende weerstanden.
Theorie:
Stevin vwo H4.2
Opdrachten:
1. De I(U)-karakteristiek van een voorlampje
a
Bouw de volgende schakeling:
A
V
b
Maak de tabel compleet:
U(V)
I(A)
R(Ω)
c
d
e
0,0
0,2
0,4
0,8
1,0
2,0
3,0
Teken de I(U)-grafiek (zet I verticaal en U horizontaal).
Leg aan de hand van de grafiek uit of de weerstand van het lampje constant is.
Zoek met behulp van het boek uit of het voorlampje een PTC of NTC is.
Z.O.Z.
STEVIN Hoofdstuk 4 Spanning en stroom pagina 1 van 4
2. Serieschakeling
a
Bouw met een voor- en achterlampje deze serieschakeling.
Stel de voedingskast in op 6,0 V en lees de stroommeter af:
6V
A
Q
P
voor
b
c
d
e
f
g
h
achter
Is er een lampje stuk? Licht je antwoord toe.
Draai het voorlampje los en schrijf een conclusie.
Zet de A-meter eerst in P en daarna in Q. Schrijf een conclusie.
Meet eerst Uvoorlampje en daarna Uachterlampje. Is Ubron = Uvoorlampje + Uachterlampje ?
Zet de voltmeter weer over het voorlampje. Draai het lampje los en kijk hoe de
voltmeter reageert. Is deze uitspraak juist? ‘Een gat in de kring vangt alle spanning.’
Bereken Rvoorlampje, Rachterlampje en Rtotaal.
Is Rtotaal = Rvoorlampje + Rachterlampje?
Z.O.Z.
STEVIN Hoofdstuk 4 Spanning en stroom pagina 2 van 4
3. Parallelschakeling
a
Bouw deze schakeling. Stel de voedingskast in op 4,0 V.
4V
A
voor
achter
b
c
d
e
f
Meet I (= de hoofdstroom) en daarna Ivoorlampje en Iachterlampje.
Is I = Ivoorlampje + Iachterlampje?
Meet Uachterlampje en daarna Uvoorlampje. Wat valt je op?
Bepaal Rachterlampje, Rvoorlampje en Rtotaal.
1
Controleer met behulp van vraag d of 𝑅
= 𝑅1 + 𝑅1
totaal
1
2
Z.O.Z.
STEVIN Hoofdstuk 4 Spanning en stroom pagina 3 van 4
4 Ohmse weerstand
a
Bouw deze schakeling:
A
V
b
Maak de tabel compleet:
U(V)
I(A)
c
d
0,0
0,50
0,70
1,1
2,0
2,8
3,5
Teken de I(U)-grafiek (zet I verticaal en U horizontaal)
Leg met de grafiek uit of de waarde van de weerstand constant is.
EINDE
STEVIN Hoofdstuk 4 Spanning en stroom pagina 4 van 4
Download