In dit experiment onderzoek hoe de geleidbaarheid van het lampje

advertisement
De geleidbaarheid van een lampje
In dit experiment onderzoek hoe de geleidbaarheid van het lampje afhangt van de spanning die over het lampje
staat.
Benodigdheden
Voor dit experiment heb je nodig:





gelijkspanningsbron
lampje
spanningsmeter
stroommeter
aansluitdraden en schakelaar
Uitvoering
* Teken een schakelschema waarbij de lamp en schakelaar aangesloten zijn op de spanningsbron. De stroomen spanningsmeters meten de stroomsterkte door en de spanning over de lamp.
* Bouw de schakeling met daarin opgenomen lampje, en meters om stroom en spanning te meten.
* Meet bij 6 verschillende spanningen stroom en spanning en zet de gevonden resultaten in tabel 1.
* Teken in figuur 1 het verband tussen spanning en stroom in deze situatie.
Ilampje
(mA)
I (A)
Ulampje
(V)
tabel 1
U (V)
Figuur 1
* Maak vervolgens een diagram waarin je de geleidbaarheid tegen de spanning uitzet. (Gebruik hiervoor figuur
2 op de volgende bladzijde)
Vragen
1. Leg uit tot welke spanning de weerstand van het lampje ohms genoemd mag worden, of leg uit dat het
lampje nergens ohms is.
……………………………………………..
2. Geef een antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe hangt de geleidbaarheid van het lampje af van de
spanning die over het lampje staat aangesloten?
……………………………………………….
?????
U (V)
Figuur 2
Download