Jongeren met een licht verstandelijke beperking

advertisement
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
BIJ JONGEREN MET EEN LICHT
VERSTANDELIJKE BEPERKING
Steinar de Vries
Marja Kramer
Rianne Rijpkema
2011
INHOUD
Onderzoeksverantwoording
 Resultaten
 Conclusie
 Aanbevelingen
 Hoe nu verder
 Afsluiting

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Onderzoeksproject 2010 Hbo-v
 Fases van het onderzoek







Oriëntatie
Planning
Analyse
Uitvoering
Controle
Beoordeling
ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Orientatie
Onderzoeksvraag
Wat staat er in de verpleegkundige vakliteratuur
(vakbladen en verpleegkundige tijdschriften) en
wetenschappelijke publicaties over
gezondheidsproblemen bij deze doelgroep?
ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Orientatie
Deelvragen:
 Wat verstaan we onder een
gezondheidsprobleem?


Wat verstaan we onder een licht verstandelijke
beperking?
Is er een relatie tussen gezondheidsproblemen en
jongeren met een licht verstandelijke beperking?
ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Oriëntatie
Deelvragen
 Is er een verschil in prevalentie van de
gezondheidsproblemen onder licht verstandelijk
beperkten?
 Worden verpleegkundigen geïnformeerd over
gezondheidsproblemen bij licht verstandelijke
beperkten?
 Zijn er kanalen waarlangs verpleegkundigen
geïnformeerd worden over deze
gezondheidsproblematiek?
 Zijn deze kanalen toegankelijk voor
verpleegkundigen?
ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Voor antwoord op deze vragen maakten wij
gebruik van:





Verschillende zoektermen, Engels/Nederlands
Verschillende nationale en internationale
databanken
Literatuur
Gesprekken met professoren
Mindmap, ICF en patronen van gordon,
onderzoeksmatrix
ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Planning
RESULTATEN

Psychische en mentale functies

Psychopathologie
Verslavingen
 Schizofrenie
 Stemmingsstoornissen
 Persoonlijkheidsstoornissen
 Seksuele stoornis


Ontwikkelingsstoornissen
ADHD
 Motorische stoornissen

RESULTATEN
Functies hart, bloedvatstelsel, hematologisch
systeem, afweersysteem, ademhalingstelsel

BMI, astma en roken
RESULTATEN
Functies van spijsverteringsstelsel, metabool
stelsel en hormoonstelsel

Polyfarmacie
RESULTATEN
Functies van urigenitaal stelsel en reproductieve
Functies

Onveilig vrijen
CONCLUSIE
DSM –IV
 Nieuwste definitie AAIDD
 Zorgbehoeften

AANBEVELING
Vaststellen internationale meshterm
 Inventarisatie zorgbehoeften doelgroep



preventieve en curatieve interventies
Ondersteunend Nurse-practisioner

Coördinerende functie

Opzoeken van de doelgroep zou wenselijk zijn
HOE NU VERDER?

Minor Licht Verstandelijke beperking
M. Kramer
 R. Rijpkema

VRAGEN?

Einde bericht
Download