Blanco St ANNA Correspondentiesysteem

advertisement
Maasveld biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en
begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Wij zijn op zoek naar groepsbegeleiders voor diverse contractvormen
16 - 28 uur per week voor bepaalde tijd voor diverse
bewonersgroepen
Vacaturenummer
Afdeling/groep
Met ingang van
:
:
:
16-029M
Maasveld / Maastricht / Doelgroepflex
per direct
Doelgroepflex
Binnen Maasveld kan men als doelgroepflexer ingezet worden binnen twee doelgroepen: V&V
(Verzorging en Verpleging) en Gedrag. In overleg wordt bepaald in welke doelgroep je voornamelijk wordt
ingezet. Ervaring, competenties en persoonlijke voorkeur zijn onder andere criteria waarnaar gekeken
wordt.
Als doelgroepflexer vervang je voornamelijk langdurige roosterverstoringen binnen een afdeling.
Het omgaan met veranderingen, inspelen op verschillende behoeften en in staat zijn om een veilige
woonomgeving te creëren, zijn belangrijke eigenschappen die je als doelgroepflexer dient te bezitten.
Als medewerker doelgroepflex word je ingezet binnen de woningen van Maasveld om de langdurige en
kortdurende, onvoorziene mutaties in de roosters op te vangen. Het geeft je de mogelijkheid om in een
korte tijd veel ervaring op te doen binnen de verschillende aspecten van zorg en begeleiding.
We zoeken mensen die breed inzetbaar zijn binnen de diverse doelgroepen.
EMB/Senioren
Op Maasveld wonen mensen met een verstandelijke beperking. Het merendeel van de bewoners heeft
naast hun verstandelijke handicap ook beperkingen op het motorische en -of zintuiglijke vlak (ernstig
meervoudig beperkte bewoners). Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de algemeen
dagelijkse levensbehoeften (ADL) neemt dan ook een belangrijke plaats in.
Verdere aandachtsgebieden zijn het in standhouden van verworven vaardigheden en waar mogelijk
stimuleren van de autonomie van de bewoner
EVB+
In de woningen wonen bewoners die intensieve begeleiding krijgen vanwege hun gedrag en specifieke
ziektebeelden met name autisme en psychiatrie.
Hier wordt doelgericht, ondersteunend op de individuele bewoner gericht gewerkt, waarbij de
samenwerking en overleg met het team en andere betrokken disciplines zeer belangrijk is.
[Typ hier]
Kun je












Je instelling is flexibel
Je kunt respectvol en inlevend zijn
Je kunt cliënten begeleiden aan de hand van vastgestelde zorgplannen
Je kunt contacten onderhouden met familie
Je kunt een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van begeleidingsplannen
Je kunt zowel individueel als in groepsverband werken.
Je bent communicatief en sociaal vaardig
Je bent zelfstandig
Je bent breed inzetbaar binnen Maasveld
Je hebt affiniteit met en ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking
met een autistische spectrumstoornis en/of gedrag of psychiatrische problemen
Je hebt gevoel voor humor
Je hebt doorzettingsvermogen en bent stressbestendig
Beschik je verder over


Een diploma van verzorgende IG (let op inschaling = FWG 35), verpleegkundige, een opleiding
MMZ volgens de kwalificatiestructuur niveau 4, Social Work of een andere verwante HBO
opleiding;
Je bent enthousiast, staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg en vindt het een
uitdaging om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.
Arbeidsvoorwaarden
-
Diverse contractvormen van 16 – 28 uur per week voor bepaalde tijd.
Inschaling van de functie Verzorgende IG vindt plaats in functiegroep 35 van de CAOgehandicaptenzorg.
Inschaling van de functie groepsbegeleider vindt plaats in functiegroep 40 van de CAOgehandicaptenzorg.
De diensten worden verricht in wisselende diensten, in onderling overleg te plannen;
Ingangsdatum per direct.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bruni Graus, teamhoofd
doelgroepflex EMB/EVB+, tel.nr. 06 51 18 35 94 of Marij Knoors, teammanager Doelgroepflex Senioren,
tel.nr. 06 22 78 79 53.
Sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer richten aan: [email protected]
Indien je niet de mogelijkheid hebt om via e-mail te solliciteren, dan kun je een brief en cv richten aan
onderstaand adres t.a.v. Personeel & Organisatie.
Maasveld
T.a.v. P&O
Postbus 1045
6201 BA MAASTRICHT
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards