Notulen Oprichtingsbijeenkomst Praktijkgemeenschappen

advertisement
Notulen Oprichtingsbijeenkomst Praktijkgemeenschappen
Duurzaam Renoveren
Donderdag 4 december 2014 15.30 – 20.00 uur
Livinggreen Centrum Oost-Nederland i.o., Zutphenseweg 6, Deventer
Subgroep Industriële gebouwen
Gespreksleider: Rob de Waard
De deelnemers aan de subgroep Industriële Gebouwen werden na een wat aarzelend
begin enthousiast over het idee van samenwerken om zo urgentie en mogelijkheden
om te zetten in concrete projecten en die zo verder uit te kunnen rollen.
De vragen – voorwaarden, brengen en halen - zijn in één keer, in samenhang
beantwoord en vervolgens besproken; in omgekeerd volgorde. Dat wil zeggen; wat
verwacht of wil ik er komen halen qua resultaten; wat wil ik inbrengen en tenslotte;
welke voorwaarden voor deelname zijn er voor mij.
Welke resultaten zou men willen halen?
We hebben 4 categorieën resultaten onderscheiden:
1. Inspiratie, energie, creativiteit
2. Kennis; onderverdeeld naar o.a. techniek, proces, contractvormen, integrale
oplossingen.
3. Netwerk: partnerschap, goede relaties.
4. Projecten: definiëren duidelijke doelen en (deel)projecten.
Wat wil men inbrengen?
1. Tijd, geld, ondernemersgeest, (belangeloos).
2. Gebouwen en materialen incl. geld (zonnepanelen) ten behoeve van een of
meer concrete pilots. Gratis PR.
3. Kennis en ervaring op het gebied van:
a. Oplossingsconcepten
b. Bouwkunde, energie neutraal, architectuur
c. Procedures incl subsidie.
4. (Toegang) tot financiering.
5. Netwerk, contacten
1
Welke voorwaarden ziet men voor zijn of haar deelname?
1. Concrete projecten
2. Vertrouwen, delen, gelijkwaardigheid. In dat kader open source, geen
verborgen agenda’s, geen voortrekken van gevestigde namen.
3. Samenwerken met opdrachtgevers en opdrachtgevers1.
4. Opdrachtnemers moeten bereid zijn te investeren in innovatieve pilots.
5. Goede organisatie
Als (potentiele) deelnemers aan COP/Living Green/.. hebben zich aangemeld.
1. Gabriel Bosch van 1618 Vastgoed
2. Tonny Stoltenberg van Energie Duurzaam [email protected]
3. Alphonse Hanlo van Anteagroup [email protected]
4. Bas Welles vanGreenIPP Investments [email protected]
5. Rob Korten van Adbrevio [email protected]
6. Eduard Huisman van van Dalen Installatietechniek [email protected]
7. Jose van Griend en Anjo van den Brink [email protected]
8. Herman Balk van Contare Bouwmanagement en Advies [email protected]
9. Gemeente Deventer
1
Men miste bijvoorbeeld de Deventer Kring van Werkgevers (correcte naam pm).
2
Download