Protestantse Gemeente Deventer Grote of Lebuinuskerk

advertisement
Rouw
Protestantse Gemeente Deventer
Grote of Lebuinuskerk
Afscheid nemen
Praktische informatie
Het levenseinde is omgeven met
veel vragen. Sommige moeten
meteen beantwoord worden, zoals:
hoe bereiden we het afscheid voor
en wie kan ons daarbij begeleiden?
Er zijn ook vragen die langer met je
meegaan en verder reiken. Je moet
immers na het verlies van een
dierbare je leven opnieuw
vormgeven in het besef van je
menselijke kwetsbaarheid.
• Wie denkt aan de Lebuinuskerk
voor het houden van een
afscheidsdienst, kan contact
opnemen met het kerkelijk
bureau en/of de predikanten.
Naast de predikanten zijn er ook
andere geestelijke uitvaartbegeleiders. Omdat een afscheid altijd op korte termijn
voorbereid moet worden, dient
er een voorbehoud te worden
gemaakt als het gaat om de
beschikbaarheid van zowel de
voorgangers als de kerk.
• Voor een dienst in kleine kring
is de Magistraatskapel van de
Lebuinuskerk beschikbaar
(ca. vijftig mensen).
• In de Grote of Lebuinuskerk
kunnen ook (grote) uitvaarten
worden verzorgd voor mensen
die niet kerkelijk zijn.
• Het is mogelijk om de condoleance-ontvangst voor of na de
dienst in de kerk te houden.
Met de koster kunnen de mogelijkheden en kosten afgestemd
worden.
• Er zijn voor alle situaties ruime
mogelijkheden met beeld- en
geluidsvoorzieningen.
• Aan een afscheidsdienst zijn
kosten verbonden. Deze zijn
afhankelijk van mogelijk lidmaatschap van Protestantse
gemeente Deventer en specifieke wensen.
De christelijke traditie kent oeroude
rituelen waarin hoogten en diepten
van het leven worden verbonden
met God.
De protestantse gemeente in de
Lebuinuskerk deelt in deze traditie.
De predikanten van deze kerk zijn
beschikbaar om bij ziekte en rouw
naar behoefte persoonlijke
begeleiding te bieden. Hierbij kan
gedacht worden aan het gesprek
van mens tot mens, maar ook aan
rituelen als de zegen en Avondmaal
aan huis, alsmede aan de vormgeving van de afscheidsdienst.
Voor de vragen die langer met je
meegaan is er de mogelijkheid tot
het ontvangen van persoonlijke
begeleiding. Ook kan gedacht
worden aan een rouwgroep.
Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar (eind november)
worden de namen van de overledenen in de kerkdienst genoemd,
voor het aangezicht van God.
Het kerkelijk bureau weet altijd
welke voorganger beschikbaar is.
In dringende gevallen kunt u
proberen een van beide predikanten
rechtstreeks te bereiken:
ds. Saar Hoogendijk
0570 547 073 ​​​
[email protected] ​
ds. Ingrid de Zwart
​​​​0570 618 328
[email protected]
Voor alle praktische vragen
is de koster van de Lebuinuskerk
bereikbaar:
0570 612 548 of
[email protected]
Protestantse Gemeente Deventer
De Grote of Lebuinuskerk is
gevestigd aan het Grote Kerkhof.
Ingang Grote Kerkhof 42
onder de toren
Kerkelijk bureau PGD
Kleine Poot 7, 7411 PE Deventer
[email protected]
Post:
Protestantse Gemeente Deventer
Postbus 425
7400 AK Deventer
www.pkn-deventer.nl
Download