Voorbeeld begeleidende brief

advertisement
[Voorbeeld begeleidende brief]
logo
(logo diaconie, zendings- zwo-commissie)
Aan de leden van de Protestantse Gemente te xxx
Collecte xxx
Plaats, postdatum
Geacht gemeentelid,
We sturen u deze persoonlijke brief om uw aandacht te vragen voor de collecte xxx. Wij doen dit in
samenwerking met Kerk in Actie; het werk voor zending en werelddiaconaat van de Protestantse Kerk
in Nederland, en daarmee ook het werk van onze gemeente.
Wereldwijd biedt Kerk in Actie toekomstperspectief aan mensen en kinderen die in moeilijke
omstandigheden leven. Mede namens onze gemeente worden projecten ondersteund die structurele
hulp bieden. Het werk wordt gedaan in navolging van Jezus Christus, die ons oproept te bouwen aan
een leefbare en rechtvaardige wereld voor iedereen.
TEKSTWISSEL
Hoewel wij waarschijnlijk niet de enige zijn die om uw gift vragen, hopen we toch dat u kiest voor het
belangrijke werk van de kerken wereldwijd. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. U
kunt uw gift overmaken met behulp van de acceptgiro.
Alvast onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten,
Namens <invoegen naam commissie>,
(handtekening invoegen)
Dhr. M. Model
voorzitter zendingscommissie protestantse gemeente Model
P.S. nieuwtje vanuit de commissie vermelden (b.v. opbrengst project)
Download