Voorbeeld begeleidende brief

advertisement
[Voorbeeld begeleidende brief]
logo
(logo diaconie, zendings- zwo-commissie)
Aan de leden van de Protestantse Gemeente te xxx
Plaats, postdatum
Geacht gemeentelid,
We sturen u deze persoonlijke brief om uw aandacht te vragen voor kinderprojecten van Kerk in Actie.
Wij doen dit in samenwerking met Kerk in Actie; het werk voor zending en werelddiaconaat van de
Protestantse Kerk in Nederland, en daarmee ook het werk van onze gemeente.
Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in delen van
wat we ontvangen hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Zo bieden we elkaar
hoop en kunnen mensen tot hun recht komen. Mede namens onze gemeente worden projecten
ondersteund die mensen, jong en oud, hulp bieden. We doen ons werk in navolging van Jezus
Christus, die ons oproept te bouwen aan een leefbare en rechtvaardige wereld voor iedereen.
TEKSTWISSEL
We hopen dat u dit belangrijke, wereldwijde werk van de kerken wilt steunen. Wij bevelen deze
collecte dan ook van harte bij u aan. U kunt uw gift overmaken met behulp van de acceptgiro.
Alvast onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten,
Namens <invoegen naam commissie>,
(handtekening invoegen)
Dhr. M. Model
voorzitter zendingscommissie protestantse gemeente Model
P.S. Nieuwtje vanuit de commissie vermelden (bv. opbrengst project)
Download