Hoeffnagel iedereen, plannen rondloopt bepaalde plannen mogelijk

advertisement
122
Vergadering van
de
Willem-Jan
Op
8
1991
januari
Wijnter
laan
16
te
aan
de
orde
werpen
-
Naarden.
het
Gezien
Stand
-
-
Aan
door
mij
ander
wil
viteit
op
geven.
Mijn
Tot
slot
Mocht
worden
u
ik
te
rest
niet
te
dan
de
ondernomen,
brengen
volgende
onder-
te
het
nog
hoogte
om
die
om
winterhalfjaar
de
stand
om:
vragen
van
zaken
indien
zij
toekomen;
plan
van
deze
voor
zijn
om
activi-
bepaalde
met
activiteiten
mogelijk
een
worden.
plannen
met
van
staan
de
hier
rondloopt
plannen
deze
iedereen
u
zij
zodat
kan
zijn
vindt
coördinatoren
van
doen
te
of
geven
vragen
dan
in
zijn;
telefoonnummer
en
mij
op
ver-
Pater
zomerseizoen.
huidige
de
te
stoppen,
gevonden
starten,
adres
de
zullen
die
tellingen
rapporten
iedereen,
aan
halfjaarlijkse
Godelindeschool,
vergadering
komende
ik
hoogte
verhinderd
teiten
de
van
het
eventuele
Mij
de
worden;
voor
de
op
zelf
Verder
zaken
van
Plannen
Mij
deze
haar
weer
in
plaatsvinden
Tijdens
bovenstaande wil
-
Avifauna
Subgroep
zal
Hoeffnagel
komen:
gehouden
-
de
vergadering
Deze
gadering.
houdt
subgroep Avifauna
uit
zo
achterin
te
de
nodigen
activiteiten
elders
in
om
vroeg
deze
bepaalde
een
mogelijk
aan
mij
actidoor
te
Korhaan.
om
die
naar
door
Korhaan
deze
de
een
avond
Subgroep
te
komen
Avifauna
overzicht
van.
Download