Van het bestuur

advertisement
Inschrijfformulier spelweek 2016
U kunt zich aanmelden bij: Bernardina Slootweg, Vestdijklaan 12 in ‘s-Gravenzande
Vanwege de veiligheid ontvangen wij graag de betalingen via bankrekeningnummer NL72 RABO 0323 2947 15
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het formulier en de betaling. Sluitingsdatum is 15 juli.
Familienaam…………………………………..
Adres……………………………………………
Telefoonnummer………………………evt. 06-……………………..
Datum
Activiteit
Kosten p.p
leden
Niet-leden*
Tijden:
Naam
Leeftijd
Zaterdag
16 juli
Gezins
fietstocht +
eten
0-100 jaar
Maandag
18 juli
Speurtocht
Maandag
18 juli
Spelletjes op
het plein
Dinsdag
19 juli
Huttenbouwen
Woensdag
20 juli
Workshop
Donderdag
21 juli
Dagje uit
Avifauna
4 t/m 12 jaar
0 t/m 100 jaar
4 t/m 12 Jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
€ 5,00
€ 7,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 5.50
€ 8,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 19,00
€ 26,00
13:30 – 18:30
uur
Eten
Ja / nee
11.00 – 14:00 18.30- 20.00
uur
uur
10:00-15:00 uur
14:00 tot 16:00
uur
8:15-17:15 uur
Wilt u helpen bij één van de kinderactiviteiten ?
Uw naam is :………………………….. ……………. tel: …………………
Speurtocht
maandag 18 juli 2016
Huttenbouwen dinsdag 19 juli 2016
ja / nee*
ja / nee*
Wil graag in het groepje bij:
U krijgt zo snel mogelijk na het sluiten van de inschrijving bericht wanneer we u hulp nodig hebben. Voor nadere
informatie/vragen: Bernardina: 06-14043734
Let op:
Indien uw kind een allergie heeft, of wanneer wij rekening moeten houden met voeding, kunt u dat hier aangeven.
Kinderen vanaf 9 jaar mogen, mits toestemming van hun ouders, zonder begeleiding in JA/NEE*
* = doorhalen wat niet van toepassing is.
Download