2001-01168-WV Folders eten en slapen in Deventer

advertisement
NOTA voor Burgemeester en Wethouders
Onderwerp : folders eten en slapen in Deventer
Notanr.: 2001.1168
WV/SEZ
22 januari 2001
B&W dd.
Besloten wordt:
1.
2.
3.
Een bedrag van ƒ 15.000,-- beschikbaar te stellen voor de brochures “Lekker eten in Deventer” en
“Deventer droomstad’;
De kosten te dekken uit het budget toerisme;
De cie. RWO hiervan in kennis te stellen.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
email
FINANCIELE ASPECTEN:
In te vullen door de initiërende sector:
Financiële gevolgen gemeente?
Zo ja, gevolgen worden opgevangen:
 binnen het desbetreffende productbudget
ja
 nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
In het kader van de promotiecampagne Deventer Gastvrije Hanzestad en het door de raad op 11 december
vastgestelde beleidsplan toerisme en recreatie heeft VVV Deventer het initiatief genomen te komen tot een
uitgave van een tweetal folders:
- Lekker eten in Deventer
- Deventer Droomstad.
De folder ‘lekker eten in Deventer’ geeft een overzicht van restaurants. De folder ‘Deventer Droomstad’ geeft
een overzicht van overnachtingsmogelijkheden in de stad en het buitengebied. Beide folders bestonden tot
op heden nog niet en voorzien in een behoefte van ondernemers, inwoners en bezoekers. Beide folders
zetten Deventer nadrukkelijker op de kaart als toeristische stad.
De folders zijn weergegeven in de ‘huisstijl’ van Deventer Gastvrije Hanzestad en worden in een oplage van
respectievelijk 30.000 en 20.000 exemplaren, vrij verkrijgbaar aangeboden op bekende informatie- en
folderadressen. De folders zijn 14 januari gepresenteerd aan de portefeuillehouder en ondernemers.
Aan de restaurantfolder hebben 42 ondernemers bijgedragen, aan de overnachtingfolder 23 ondernemers,
uit de stad en het buitengebied.
De totale kosten van de folders bedragen ƒ 25.424,--. Middels een bijdrage van ondernemers en de
campagne Deventer Gastvrije Hanzestad is een bedrag van ƒ 10.300,- beschikbaar. Om de uitgave te
bekostigen is aan de gemeente Deventer een initieel bedrag gevraagd van ƒ 15.000,--. De bijdrage maakt
een eerste uitgave mogelijk. De folder Deventer Droomstad zal jaarlijks worden herzien en voorzien van
actuele informatie over overnachtingsmogelijkheden, kameraanbod en prijzen. De resterende bijdrage voor
rekening van VVV Deventer zijn.
De gevraagde bijdrage voor de folders kan worden gedekt vanuit het reguliere taakstelling van de sector, uit
het budget voor toerisme. Het college hoopt met de bijdrage aan deze folders het toerisme en culinair
uitgaansleven van Deventer te stimuleren in de geest van de ambities uit het beleidsplan.
Download