Literatuurlijst bij Leiderschap bij veranderen

advertisement
Gebruikte literatuur bij Veranderen, wat speelt er als de dingen niet vanzelf gaan?
-
Amelsvoort, P. van, Seinen, B., Kommers, H. & Scholtes, G. (2003). Zelfsturende teams.
Ontwerpen, invoeren en begeleiden. Vlijmen: ST-Groep
-
Appelo, M. (2011). Het gelaagde brein. Reflectie en discipline bij het werken aan
verandering. A’dam: Uitg. Boom
-
Balogun, J. & Jenkins, M. (2003). Re-conceiving change management: A knowledge-based
perspective. In: European Management Journal, 21(2), 247 – 257
-
Berg, D., van den. (2007; red.). Denk aan je mensen. Weerbarstigheid te lijf in het onderwijs
en elders. Antwerpen - Apeldoorn: Garant
-
Berg, R. van den. & Vandenberghe, R. (1999). Succesvol leidinggeven aan
onderwijsinnovaties. Investeren in mensen. Alphen aan den Rijn: Samson
-
Boonstra, J.J. (2000). Lopen over Water. Over dynamiek van organiseren, veranderen en
leren. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar Management van
veranderingen in organisaties aan de Universiteit van Amsterdam op 10 februari, Amsterdam:
Vosiuspers
-
Caluwé, L., de. & Vermaak, H. (2014). Leren veranderen. Een handboek voor de
veranderkundige. Deventer: Vakmedianet
-
Coenen, B. (2004). Het verborgen lijden in organisaties. Een pleidooi tegen de aanpassing.
Soest: Uitgeverij Nelissen
-
Emst, A., van. (2003). Koop een auto op de sloop. Paradigmashift in het onderwijs. Utrecht:
APS
-
Haidt, J. (2006). De gelukshypothese. De balans tussen oude wijsheid en moderne
wetenschap. Utrecht: Uitg. Het Spectrum (The happiness hypothesis – Finding modern
Thruth in acient wisdom. Why the meaningful life is closer than you Think)
-
Hart, W., i.s.m. Buiting, M. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling.
Deventer: Kluwer
-
Heath, C. & Heath, D. (2010). Switch. Veranderen als verandering moeilijk is. A’dam:
Peardon Education Benelux (Switch. How to Change Things when Change is Hard)
-
Homan, Th. (2005). Organisatiedynamica: theorie en praktijk van organisatieverandering.
Den Haag: Academic Service
-
Jong, T., de (2016). Verslaving in organisaties. De korte termijn kick en de lange termijn
kater. (https://www.managementsite.nl/verslaving-in-organisaties; g.d. 16 september 2016)
-
Kaijen - van Doesburg, M. (2016). Nieuw onderwijsontwerp: van dagmenu naar lopend
buffet. (https://www.han.nl/hanovatie/personen/index.xml?id=1455852618-1)
-
Kampen, J. (2012). Verwaarloosde organisaties. Ontwikkeling vanuit een achterstand. In:
Opleiding & Ontwikkeling, 25(6), 24 – 29
-
Kengen, M. & W. de Kaste (2011). Een visie op het vak als kompas voor Opleidingskunde.
In: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1(3), 61 - 66
Download