NZi: zorg voor kwaliteit

advertisement
Sturen op gezondheid
Spreker
Diana
Delnoij
| Plaats
| 24
| datum
januari 2013
Wettelijke taken
1.
Tot stand brengen van een eenduidig kwaliteitskader door het
stimuleren, desnoods initiëren, van de ontwikkeling van
professionele standaarden;
2.
Ondersteunen van het veld bij de implementatie van professionele
standaarden;
3.
Inzichtelijk maken van kwaliteit door:
 het stimuleren, desnoods initiëren, van de ontwikkeling van
kwaliteitsindicatoren;
 Verzamelen en beschikbaar maken van kwaliteitsgegevens ten
behoeve van keuzeinformatie en toezichtsinformatie
4.
Bevorderen van gepast gebruik.
Kwaliteitsinstituut als regisseur
Meerjarenagenda
 Thema’s/onderwerpen voor standaarden en
indicatoren;
 Prioritering door Adviescommissie Kwaliteit;
Toetsingskader
 Eisen te stellen aan richtlijnen, zorgstandaarden
en zorgmodules
 Eisen te stellen aan indicatoren en
meetinstrumenten
Register
 ‘Goedgekeurde’ standaarden en indicatoren
Sturen op gezondheid
Vragen, vragen en nog meer vragen:
1. Wat?

Toetsingskader kwaliteitsinstituut
Welke indicatoren? Welk niveau (micro, meso, macro)?
Welke (case mix) correcties?
2. Wie?

Wie stuurt wie? Verzekeraar/gemeente,
professional/instelling, patiënt/cliënt?
3. Hoe?

Belonen of straffen? Omvang financiële prikkels?
Budgetverantwoordelijkheid?
Wat?
Voorbeeld: PROMs in CQI metingen
Door patiënt ervaren effect van operaties: Is lichamelijk
functioneren beter/slechter dan voor de operatie?
(bron: CQ-index, www.gezondheidszorgbalans.nl)
Vragen:
•
Verschillen deze uitkomsten tussen ziekenhuizen?
Antwoord: nee
•
Hoe voorspelbaar/beïnvloedbaar zijn deze uitkomsten?
Antwoord: ???
Waarvoor moeten we corrigeren?
Antwoord: ???
Welk percentage ‘geen verbetering’ is aanvaardbaar? En
verschilt dat per aandoening?
Antwoord: ???
Wat zeggen deze uitkomsten over de geleverde kwaliteit?
Antwoord: ???
•
•
•
Wat is kwaliteit?
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ):
Quality is doing the right thing, at the right time,
for the right person and having the best possible
result.
Indicatiestelling
M.a.w.:
• de goede dingen doen én
• die dingen goed doen.
Proces- en
uitkomstindicatoren
Wat we écht willen weten …
Rughernia (2009)
???????
Afwachten i.p.v. rugherniaoperatie
Heup of knieoperatie (2010)
Pijnbestrijding i.p.v. heup/knieoperatie
???????
0%
Slechter
20%
40%
Zelfde
60%
80%
Beter
100%
Proces of uitkomst?
•
Tevredenheid van patiënten wordt vooral verklaard door
proceskenmerken (bejegening, communicatie) en veel
minder door uitkomsten
(Rademakers, Delnoij, de Boer, 2011)
•
IVF-patiënt neemt genoegen met 10% lagere kans op
zwangerschap in ruil voor vriendelijke dokter
(Van Empel, Dancet, Koolman et al, 2011)
•
Uit literatuurreview blijkt: de kiezende patiënt wil meer
weten dan alleen uitkomsten
(Victoor, Delnoij, Friele & Rademakers, 2012)
Structuurindicatoren?
Top 3 van kwaliteitseisen bewoners verpleeg- en
verzorgingshuizen (NIVEL, 2007)
1. Er is voldoende personeel;
2. Verpleegkundige handelingen worden goed
verricht;
3. Maaltijden smaken goed.
Ervaren beschikbaarheid personeel
(bron: CQ-index, www.gezondheidsbalans.nl)
Stellingen
1. Geen uitkomsten meten zonder (variatie in)
indicatiestelling in kaart te brengen.
2. Geen uitkomsten meten zonder structuur- of
procesindicatoren die:


Relevant zijn voor de patiënt/cliënt en/of;
Professionals nodig hebben om kwaliteit te verbeteren.
Download