Drie hoofdoorzaken voor schadevorming in buitengebied bekend

advertisement
Persbericht
Appingedam, 31 maart 2017
Drie hoofdoorzaken voor schadevorming in buitengebied bekend
Centrum Veilig Wonen en Witteveen+Bos hebben de afgelopen periode woningen en gebouwen aan de
randen van het aardbevingsgebied, ook wel het ‘buitengebied’ genoemd, uitgebreid geïnspecteerd.
Vandaag zijn de beoordelingsrapporten van de circa 1.600 geïnspecteerde woningen opgeleverd.
De uitkomsten van het onderzoek geven een duidelijk beeld over de oorzaken van de schade. Hieruit komt
naar voren dat de meeste schades zijn veroorzaakt door verschillende vormen van belasting van het
gebouw, ongelijkmatige zettingen in de ondergrond en vervormingen. Bij een vervorming kan worden
gedacht aan scheurvorming die ontstaat doordat bouwdelen willen uitzetten en/of krimpen en daarin
worden belemmerd door muren of vloeren. Het merendeel van de geconstateerde schade is klein; ruim 90%
van de onderzochte scheuren is kleiner dan vijf millimeter. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is
van mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning.
Uitgebreid onderzoek
Er is niet eerder zo’n uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van schades. Schademelders zijn
gezamenlijk bezocht door inspecteurs van Witteveen+Bos en bewonersbegeleiders van Centrum Veilig
Wonen. “Hierbij is niet alleen onderzoek gedaan naar de gemelde aarbevingschade, maar is het gehele
gebouw geïnspecteerd en zijn alle schades in kaart gebracht. Daarnaast is bij het onderzoeken van de
oorzaken van de schade niet alleen naar aardbevingen en de mogelijke schade aan het gebouw gekeken,
maar is tevens onderzoek gedaan naar de omgevingsfactoren en de diepe en ondiepe ondergrond. De
beoordeling – uitgevoerd onder leiding van een panel van deskundigen - heeft voor iedere woning volgens
dezelfde wetenschappelijke methode plaatsgevonden. Om nog zekerder te zijn van de individuele
uitkomsten, zijn de uitkomsten van alle 1.600 woningen in het buitengebied ook nog eens met elkaar
vergeleken. Waar nodig heeft daarna nog extra bodemonderzoek, aanvullend onderzoek of een herinspectie
plaatsgevonden”, aldus Theo Salet, voorzitter van het panel van deskundigen van Witteveen+Bos.
Onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld door de NCG
Gedurende het gehele proces heeft een onafhankelijke begeleidingscommissie, die is ingesteld door de
Nationaal Coördinator Groningen, geadviseerd over de opzet en de uitvoering van de proef. De
begeleidingscommissie bestaat uit burgemeester Gerard Beukema van gemeente Delfzijl, burgemeester
Koos Wiersma van gemeente De Marne, Merijn Wienk vertegenwoordiger van de maatschappelijke
stuugroep, onafhankelijk bouwkundig expert Otto Wassenaar en hoogleraar Simon Wijte van de TU
Eindhoven. De bevindingen van de begeleidingscommissie zijn te downloaden op:
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
Centrum Veilig Wonen neemt contact op met bewoners
Voor de bewoners staan de beoordelingsrapporten vanaf vandaag gereed in MijnCVW. “De
bewonersbegeleiders van Centrum Veilig Wonen nemen de komende weken ook contact met hen op om te
controleren of zij nog vragen hebben. Indien gewenst bezoeken zij de bewoners daarna thuis. Daarnaast
worden ook vijf inloopavonden voor bewoners georganiseerd”, zegt Peter Kruyt, algemeen directeur van
Centrum Veilig Wonen. Nadere informatie is ook te vinden op www.centrumveiligwonen.nl/buitengebied.
Niet voor publicatie: Voor nadere informatie kan contact op worden genomen met Arjan van de Leur,
manager Communicatie en woordvoerder van Centrum Veilig Wonen: telefoon: 06-51883744.
Download