financiële trends - Steentjes Vermogensbeheer

advertisement
financiële trends
algemeen
Nieuwsbrief voor beleggers
21e jaargang │Nummer 10A │16 maart 2015
Een van de grootste beleggers in de wereld publiceerde afgelopen week
haar jaarverslag. Over het afgelopen jaar nam het vermogen toe met
€ 63 miljard.
Op basis van het totaal belegd vermogen was dit een rendement van 7,6%. Het
gaat natuurlijk over het Noorse staatsfonds wat officieel Government Pension
Fund Global heet. Het vermogen is inmiddels opgelopen tot € 810 miljard.
Voor de toekomst
Het fonds belegt een deel van de inkomsten die de Noren krijgen uit hun olievoorraad. Hoewel men het “pensioen” noemt is het beleggingsdoel veel algemener. Namelijk de rijkdom die men nu heeft aan te kunnen wenden voor toekomstige generaties. De wijze van beleggen die onder verantwoordelijkheid staat van
het Noorse ministerie van Financiën is ook algemeen. Namelijk een zo hoog mogelijk rendement op een verantwoorde manier. Deze algemene termen kunnen
zo worden neergezet omdat het fonds op korte termijn geen verplichtingen
heeft. Voorlopig kunnen de Noren namelijk goed leven van de olie-export. De
overheid stort elk jaar nog geld bij in het fonds. Afgelopen jaar alleen al € 17 mld.
Het is voor beleggers interessant hoe dit fonds belegt. De verdeling van de portefeuille voldoet aan het algemene beleggingsdoel. Namelijk 61,3% van het vermogen is belegd in aandelen. En dat verspreid over 2.058 bedrijven. De moderne
portefeuilletheorie volgt men niet want die stelt dat bij 20 fondsen de verhouding risico versus rendement optimaal is. Nu kan een dergelijk fonds ook niet
“maar” 20 fondsen hebben. Nu al heeft het fonds gemiddeld 1,3% van elk beursgenoteerd bedrijf. Voor Europa is dat zelfs gemiddeld 2,5%. De grootste belangen zijn Nestlé (€ 5,5 mld), Novartis (€ 4,2 mld) Apple (€ 4,1 mld) en Royal Dutch
Shell met € 3,8 mld. De regioverdeling is ook opvallend, 39,3% in Europa, 38,9%
in de VS en 15,5% in Azië (inclusief Japan), 2,3% in Zuid Amerika en 2,1% in Australië/Nieuw Zeeland. Slechts 0,7% in Afrika. In obligaties is men duidelijk kieskeuriger. Men heeft 415 debiteuren in de boeken verdeeld over wel 1.356 obligaties. Het betreft overigens veelal staatsleningen van overheden. Het procentuele belang van deze beleggingscategorie is 36,5%. Men boekte overigens daar
een rendement op van 6,9%. Op aandelen was dit 7,9%. Sinds 1998 is het gemiddelde rendement van het fonds 5,8%. Voor dit jaar is het rendement, dat dagelijks te volgen is, 8%. Dicht bij de jaarlijkse doelstelling en hoger dan het gemiddelde rendement. Maar gezien de omvang mag men niet verwachten dat men
“even” uit de markt gaat.
Nestlé
78,00
76,00
74,00
72,00
70,00
68,00
66,00
64,00
62,00
mrt-14
mrt-15
Op het besloten gedeelte

Cijfers ondersteunen de beurs

QE gaat werken
Meer info neem contact op met uw
vermogensbeheerder.
Stationsplein 10 │Postbus 1359 │ 1400 BJ Bussum │ telefoon 035 69 21 700 │ www.steentjes-vermogensbeheer.nl
Vergunninghouder AFM
Download