De verschillende beleggersprofielen

advertisement
De verschillende
beleggersprofielen
Defensive
Conservative
Balanced
Dynamic
Defensive
U wil geen enkel risico nemen. U verkiest veiligheid en bescherming van het kapitaal bovenop rendement. Uw voorkeur
gaat uit naar sparen en beleggen met weinig schommelingen en een stabiel meer bescheiden rendement.
Conservative
U wil een goed rendement met een beperkt risico. U vindt het belangrijk om uw vermogen te laten aangroeien maar
zonder een al te hoog risico op waardedaling. Uw voorkeur gaat uit naar sparen en beleggen met weinig schommelingen
en een stabiel rendement.
Balanced
U hecht zowel belang aan het rendement als het risico. U aanvaardt eventuele risico’s te nemen om een hoger
rendement te behalen. U bent evenwel niet bereid om uitgesproken risico’s te nemen waardoor het sparen en beleggen
sterk in waarde zou kunnen dalen.
Dynamic
Versie 03/07/2015
Uw doelstelling is de groei van uw vermogen op lange termijn. U vindt het belangrijk om een zo hoog mogelijk potentieel
rendement te halen, wetende dat hier risico’s aan verbonden zijn. U aanvaardt sterke opwaartse en neerwaartse
schommelingen in de waarde van de spaar- en beleggingsverzekeringen, bijvoorbeeld ten gevolge van koersschommelingen
of wisselrisico’s.
Belangrijk
De "Beheersreglementen van de Tak 23 beleggingsfondsen" van onze verschillende producten zijn beschikbaar op de website www.deltalloydlife.be. Alleen de volledige teksten van deze
reglementen zijn rechtsgeldig. Het financiële risico van Tak 23 verrichtingen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.
De risicoklassen in Tak 23 variëren van 1 tot 7, waarbij risicoklasse 7 het hoogste risico inhoudt. De risicoklasse van een fonds kan veranderen. De meest recente risicoklasse wordt vermeld in
de laatste versie van de Financiële Infofiche van het betrokken product.
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken behalve krediet,
borgtocht en hulpverlening (KB 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - BS 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03) met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060
Brussel, België – BTW BE 0403 280 171 RPR Brussel – Delta Lloyd Bank: 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB
BLAD
1/1
www.deltalloydlife.be
[email protected]
Download