Risicometer Geeft de mate van risico aan bij beleggen in dit

advertisement
Fondsomschrijving
Een korte omschrijving van
wat het fonds beoogt te
bereiken, om beleggers de
mogelijkheid te bieden goed
na te gaan of het fonds
aansluit bij hun behoeften. De
uitgebreide doelstelling is
opgenomen in de Prospectus
en is altijd leidend.
Koersverloop
Het verloop van de prijs van
een aandeel of ander effect,
uitgedrukt in geld of in
procenten van de nominale
waarde.
Top 10 posities
De 10 effecten waarin Ostrica
het grootste deel van het
fondsvermogen heeft belegd.
Hierin worden vooral belegd
in bedrijven waarvan de beste
resultaten worden verwacht
en weergegeven zodat
beleggers weten waarin hun
geld belegd is.
De niet ingevulde velden
betreft fondsbeleggingen niet
alleen in één specifiek land
en/of sector, maar die actief
zijn in verschillende landen
en/of sectoren.
Risicometer
Geeft de mate van risico aan
bij beleggen in dit fonds.
De stand van de risicometer
wordt berekend op basis van
de schommeling van het
historisch rendement. Dit wordt
ook wel volatiliteit genoemd.
Hoe hoger de volatiliteit van het
historische rendement, hoe
hoger de stand van de
risicometer.
Fondsinformatie
Hier worden belangrijke
gegevens van het fonds
vermeld, die wij wettelijk
verplicht zijn in onze factsheet
op te nemen. Dit zijn onder
meer de naam van de
beleggingsinstelling,
benchmark, introductiedatum
en het fondsvermogen.
Koersontwikkeling
Ontwikkeling van de prijs van
een aandeel of ander effect de
peildatum.
Rendement
Opbrengst van een belegging
of investering over een
bepaalde periode.
Download