Nieuw KU Leuven-fonds brengt medische wereld en brouwerijsector

advertisement
Nieuw KU Leuven-fonds brengt medische wereld en brouwerijsector met
elkaar in contact
Het onderzoek naar biergisten levert de medische wetenschap fundamentele inzichten op in de
ontwikkeling van ziektes zoals kanker of alzheimer. De KU Leuven roept op donderdag 4 december
2014 een nieuw fonds in het leven dat de interactie tussen de medische sector en de brouwerijwereld
wil uitbouwen.
Het ‘Brewing Science Serves Health Fund’ wordt opgericht onder impuls van Bernard Van den
Bogaert, voormalig CEO van brouwerij De Koninck en alumnus van de KU Leuven. Van den Bogaert,
die uit een familie van brouwers stamt, wil met het fonds onderzoek in de geest van Louis Pasteur
promoten en ondersteunen. Pasteur (1822-1895) was pionier op het gebied van industriële
toepassingen van micro-organismen. Het is geen toeval dat de man die ontrafelde hoe de
fermentatie van bier verloopt, ook de grondlegger is van de moderne vaccins.
Professor Kevin Verstrepen, gistgeneticus aan de KU Leuven en het VIB, wordt beheerder van het
nieuwe fonds. Hij doet onderzoek naar biergisten om de kwaliteit van bier te verbeteren en de
bierdiversiteit te vergroten. Tezelfdertijd gebruikt professor Verstrepen dezelfde gisten als model
voor menselijke cellen, om de werking van onze eigen cellen beter te begrijpen. Zijn onderzoek
onthult hoe genetische informatie opgeslagen is, hoe deze informatie verandert en hoe dit kan
leiden tot ziektes zoals kanker en de ziekte van Alzheimer. “Zonder het gebruik van gistcellen als
model zou onze kennis van humane cellen beslist nog niet zo ver staan”, beaamt professor Johan
Thevelein, mede-oprichter van het fonds, die aan de KU Leuven en het VIB gistcellen gebruikt voor
basisonderzoek naar de vermenigvuldiging van kankercellen. Het fonds wordt verder bijgestaan door
Michel Moortgat, CEO van brouwerij Duvel-Moortgat, die dit specifieke onderzoek mee ondersteunt.
De beheerders van het fonds roepen onderzoekers, die volgens de doelstelling van het fonds werken,
op om een voorstel in te dienen waarmee ze kans maken op de eerste ‘Brewing Science Serves
Health Award’. Voor meer informatie over het fonds kunt u terecht op
http://www.brewingscienceserveshealth.org/.
U bent van harte welkom om de oprichting van het fonds bij te wonen. Gelieve uw aanwezigheid
te bevestigen via [email protected]
Praktisch:
Donderdag 4 december, 18.00 uur
Rectoraat KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Contact:
Prof. Kevin Verstrepen, Centrum voor Microbiële en Plantengenetica (KU Leuven), tel.: 016 75 13 93,
e-mail: [email protected]
Download