Incofin cvso legt uitstekende resultaten voor

advertisement
PERSBERICHT
Incofin cvso ziet kapitaal met 7 mio euro groeien
Microfinancieringsfonds oogst succes met
financieel én sociaal rendement
Gent, 27 april 2016 - Het coöperatieve microfinancieringsfonds Incofin cvso zag het afgelopen
jaar het aandeelhouderskapitaal oplopen tot 32 mio euro, een stijging met bijna 7 miljoen euro
(+27%) ten opzichte van 2014. “Beleggers zijn duidelijk op zoek naar een sociale en duurzame
meerwaarde voor hun investering. Incofin cvso biedt daarop een gepast antwoord.”, zegt Frans
Verheeke, voorzitter van Incofin cvso.
Incofin cvso sluit 2015 af met schitterende jaarcijfers. Steeds meer aandeelhouders tonen hun
vertrouwen in het microfinancieringsfonds, waardoor het kapitaal in 2015 toenam met bijna 7
miljoen euro:






Aandeelhouderskapitaal stijgt met 6.890.000 euro tot 32.088.000 euro
Eigen vermogen bedraagt 36.582.000 euro
Balanstotaal stijgt tot 59.014.000 euro
Aantal aandeelhouders stijgt met 34 % tot 1.492 (per 31 december 2015)
Aantal eindklanten (klanten-kredietnemers van de microfinancieringsinstellingen in
ontwikkelingslanden waarin Incofin cvso investeert) stijgt tot 2.908.547
Voorgesteld dividend van 2,5 % op het nominale kapitaal
Financiële inclusie voor 2,9 miljoen kleine ondernemers en Fairtrade-coöperaties wereldwijd
Incofin cvso draagt er tot bij dat meer dan 2,9 miljoen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden
toegang hebben tot krediet. Daarvan zijn 71 % vrouwen. Het microfinancieringsfonds doet dat via
investeringen in 43 microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in 23 landen. Die MFI’s verstrekken
aangepaste financiële diensten, zoals microkredieten en spaarproducten, aan micro-ondernemers.
Zij kunnen zo zelfstandig een onderneming oprichten of verder uitbouwen en op die manier hun
levensomstandigheden verbeteren.
Incofin cvso profileert zich door ook in moeilijke regio’s te investeren, daar waar
investeringsfondsen zich normaal niet wagen. In 2015 werden bijvoorbeeld leningen verstrekt aan
microfinancieringsinstellingen in Congo, Timor-Leste en Palestina. Deze instellingen maken een
zeer groot verschil voor de lokale bevolking die weinig tot geen toegang hebben tot financiële
producten. Het stimuleren van financiële inclusie staat in dit verhaal centraal.
Incofin biedt zijn partners daarenboven een bijkomende meerwaarde via het Technische Assistentie
programma. Ook in 2015, reeds voor het vijfde jaar op rij, stelde Incofin cvso een deel van zijn
opbrengst hiervoor ter beschikking. Sinds 2010 voorzag het fonds een totaalbedrag van 250.000
euro, waarvan 205.000 euro werd toegewezen. De steun van Incofin cvso betreft voornamelijk
assistentie inzake risicobeheer, het begeleiden van transformatieprocessen en het verbeteren van
sociale performantie.
Dubbel rendement en fiscaal voordeel
Incofin cvso biedt zijn aandeelhouders een dubbel rendement: financieel én sociaal. Door de nadruk
te leggen op sociale impact bouwt Incofin cvso een duurzame en rendabele portefeuille aan
investeringen uit, zonder winstmaximalisatie na te streven. Aandeelhouder worden kan reeds vanaf
130,20 euro. Naast het stabiele rendement genieten aandeelhouders van een belastingvermindering
van 5 % op hun investering (tot 320 euro per jaar) en is het dividend tot 190 euro vrijgesteld van
roerende voorheffing. Sinds 2010 biedt Incofin cvso een dividend van 2,5 %.
Inschrijven op aandelen van Incofin cvso kan via de website www.incofin.com.
Loïc De Cannière, Managing Director Incofin IM: “In de huidige moeilijke marktomstandigheden
gaan veel mensen op zoek naar duurzame manieren om te beleggen. Het doet ons plezier dat zij
daarbij vertrouwen hebben in Incofin cvso, dat al meer dan 20 jaar de combinatie van financieel
en sociaal rendement biedt.”
Over het fonds Incofin cvso
Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Het fonds
werd in 1992 opgericht door ondermeer VDK Spaarbank. Naast particulieren zijn ook bedrijven,
werkgevers- en werknemersorganisaties en stichtingen uit België en uit de omliggende Europese
landen aandeelhouder. Het fonds wordt beheerd door Incofin Investment Management (IM).
Over Incofin Investment Management
Incofin Investment Management (Incofin IM) is wereldwijd één van de snelst groeiende
fondsenbeheerders op het vlak van impact investeringen. De verschillende fondsen in beheer
investeren voornamelijk in financiële instellingen in ontwikkelingslanden. Deze instellingen
verstrekken op hun beurt groeikapitaal aan ondernemende mensen met een laag inkomen. Met
deze investeringen realiseert Incofin IM zowel een financiële als een sociale return. Incofin IM
beheert op vandaag 10 fondsen, voor een totaal van 725 miljoen USD. De investeringsportefeuille is
wereldwijd verspreid over 156 instellingen in 46 landen.
Het internationale team van Incofin IM heeft zijn hoofdkantoor in Antwerpen en bijkantoren in
Colombia (Bogota), Nairobi (Kenia) en Phnom Phen (Cambodja). Incofin IM heeft ook een
vertegenwoordiging in India.
Voor meer informatie:
Loïc De Cannière
CEO Incofin IM
+32 (0)3 829 25 62 of +32 (0) 474 29 15 62
[email protected]
Download