Steeds meer mensen moeten financieel voor zichzelf zorgen

advertisement
bijlage van elsevier media lab
TerZake
vermogensopbouw
Martin van Gooswilligen: ‘Dat we meer en goedkoper kunnen lenen, is goed voor het herstel van de vastgoedmarkt’
Nu de verzorgingsstaat op zijn retour is, moet
een groeiende groep mensen zelf werken aan
vermogensopbouw. SynVest-directeur Martin
van Gooswilligen vindt dat beleggen eenvoudiger
moet kunnen, ook voor de groeiende groep
zzp’ers. ‘Zelfstandigen zijn minder risico-avers en
hebben behoefte aan doe-het-zelfproducten.’
Vastgoedbeleggers zijn hard geraakt door de
crises van de afgelopen jaren. Hoe belangrijk is
vastgoed voor u?
‘In de kredietcrisis heeft de vastgoedmarkt grote klappen gekregen. In 2010 dacht men nog dat de markt zich
snel zou herstellen. Daar zaten we toen naast. Behalve
van overcapaciteit heeft de vastgoedmarkt ook last van
de veranderende financieringsmarkt, omdat investeringen in vastgoed afhankelijk zijn van vreemd vermogen.
Banken zijn beduidend kritischer geworden in het uitlenen van kapitaal. Ons fonds heeft die periode overleefd, maar het vastgoed is wel afgewaardeerd. Onze
Fotografie: Jean-Pierre Jans
‘Steeds meer
mensen moeten
financieel voor
zichzelf zorgen’
Het jubileum vieren moet hij nog, maar partner en
directeur Martin van Gooswilligen (49) is tevreden met
de groei van SynVest. Dat bedrijf, mede opgericht door
Frits Panhuyzen, bestaat deze maand tien jaar. SynVest
is in 2005 in Amersfoort gestart als vastgoedbeleggingsfonds zonder horizon, een openeindfonds dat vooral in
winkels, logistiek en kantoren investeert. Tien jaar later
is het bedrijf uitgegroeid tot een assetmanager met
beleggingsfondsen in aandelen, obligaties en vastgoed.
Naast het vastgoedfonds in Nederland heeft SynVest
ook een vastgoedfonds opgebouwd, waarmee het in
Duitsland investeert in woningen en winkels. Andere
uitstapjes zal het jubilerende bedrijf niet wagen, zegt
Van Gooswilligen. ‘Wij blijven bij onze stiel.’
48 | TerZake
TERZAKE-SYNVEST.indd 48
30/10/15 11:21
huidige loan-to-value-ratio bedraagt 83 procent. Dat is
niet de 60 procent waar we dit fonds ooit mee zijn
begonnen, maar in de huidige markt niet slecht. Door
aflossingen en herstel van de markt verwachten wij dat
dit percentage zal verbeteren.’
Hebben vastgoedbeleggingen terecht geen goed
imago meer?
‘Ik begrijp dat beleggers dat denken. Als men leest dat
een pand dat in de afgelopen jaren voor vijf miljoen
euro gekocht werd nu nog maar drie miljoen euro
waard is, blijft het gevoel hangen dat vastgoed niet zo’n
veilige belegging is. Maar dat geldt net zo goed voor
aandelenbeleggingen. De AEX breekt ook al lang geen
records meer en is nog steeds flink lager dan voor de
crises. De strengere regelgeving en het toezicht, niet
alleen op vastgoedbeleggingen, maar op beleggingen in
het algemeen, vind ik geen slechte zaak. Soms fronsen
wij onze wenkbrauwen over een regel waarvan we ons
afvragen of die voor ons segment beleggingen wel nodig
is, maar daar valt prima mee te werken. De extra controle en naleving van de regels kosten wel geld, maar wij
zijn in staat dat efficiënt te doen, ook omdat wij na tien
jaar een schaalgrootte hebben die dat mogelijk maakt.’
Wat merkt u ervan dat de vastgoedmarkt uit het
dal klimt?
‘De echte storm is wel over, maar het waait nog steeds
hard in de vastgoedmarkt. We moeten stevig doorzeilen,
met de luiken dicht. We profiteren nu van de lage rentestand. Datgene waar spaarders en de banken last van
hebben, daar heeft vastgoed juist profijt van. Dat we
meer en goedkoper kunnen lenen, is goed voor het
herstel van de vastgoedmarkt. We zien nu ook het aantal
transacties en de waarde van bepaalde panden toenemen. Met het fonds dat in Duitsland belegt, kunnen
we daarom een hoog maandelijks dividend uitkeren van
7,4 procent op jaarbasis. Natuurlijk zijn er risico’s als
leegstand en potentiële waardedaling wanneer de rente
weer zou stijgen. Maar daar kun je je met een gedegen
spreidingsbeleid tegen indekken.’
Fotografie: Jean-Pierre Jans
U bent in 2011 een beleggingsfonds voor Duits
vastgoed gestart. Hoe heeft u in de Duitse markt
een positie kunnen verwerven?
‘Onze keuze voor Duitsland kwam op een goed moment.
De Duitse economie en ook de vastgoedmarkt waren in
de jaren daarvoor stevig geherstructureerd. We investeren er vooral in winkels en woningen – voor de aanschaf
van kantoren heb je meer lokale kennis nodig. Onze
panden bevinden zich altijd in een stads- of dorpskern.
We begonnen op nul en zijn relatief snel gegroeid – eind
dit jaar verwachten we zo’n 120 miljoen euro aan Duits
vastgoed te beheren. We staan als Nederlanders in
Duitsland als betrouwbaar bekend. Dat is ook een voordeel omdat men in Duitsland niet altijd de precontractuele afspraken te goeder trouw naleeft. Je hebt pas een
deal bij de notaris en tot die tijd kan alles alle kanten op.
Ook wanneer je elkaar al de hand hebt gegeven en je
hebt gecommitteerd voor een bepaald overnamebedrag.
Wij doen daar bewust niet aan mee en dat waarderen
onze zakenpartners in ons. Mede daardoor zijn we erin
geslaagd onszelf een positie in die markt toe te eigenen.’
De afgelopen jaren heeft u uw portfolio met
aandelen- en obligatiefondsen uitgebreid.
Waarom?
‘Wij worden groter en zien kansen voor onze klanten in
die markten. Het is een logische uitbreiding, die het voor
beleggers mogelijk maakt om ook in behoudender
beleggingscategorieën als obligaties te investeren of
verder te spreiden in aandelen. We merken dat dat een
uitkomst is voor klanten. Steeds meer mensen moeten
en willen financieel voor zichzelf zorgen. Denk aan het
groeiende aantal zelfstandigen zonder personeel
(zzp’ers), die niet kunnen rekenen op een aanvullend
bedrijfspensioen. Die moeten zelf vermogen opbouwen
voor hun oude dag, een sociaal vangnet of bijvoorbeeld
de studie van de kinderen. Met ons assortiment aan
fondsen die alle risico’s en rendementsbehoeften
afdekken, kun je flexibel sparen voor financiële buffers
of voor vermogensgroei. De producten zijn bovendien
begrijpelijk: als je in een index belegt, volg je tegen lage
kosten een bepaalde markt. Dat hoeft niet ingewikkeld
te zijn.’
Heeft u de indruk dat beleggen ingewikkeld
wordt gemaakt?
‘Met het
fonds dat in
Duitsland
belegt,
kunnen we
een hoog
maandelijks
dividend
uitkeren van
7,4 procent
op jaarbasis’
‘Ja. Er zijn ingewikkelde constructies als bijvoorbeeld
turbo,’s speeders, opties of andere exotische kleurschakeringen waarin veel fondsen en producten zijn
gedoopt. De werkelijke beleggingsstrategie is weliswaar
altijd openbaar, maar voor de meeste mensen lastig te
doorgronden.’
Daarvoor kun je vergelijkingswebsites
raadplegen?
‘Vergelijkingssites maken het er niet altijd beter op. Veel
partijen koketteren namelijk met historische rendementen, alsof die steeds gehaald worden. En dan zijn er nog
de kosten, die in een vergelijking worden meegenomen.
In het geval dat elk fonds eenzelfde rendement zou
halen, kun je het beste voor het fonds met de laagste
kosten kiezen. Maar de vraag is of elk fonds het historisch rendement opnieuw weet te realiseren. Voor
sommige fondsen maken hogere kosten een beter
rendement mogelijk. Voor beleggingen in het SynVest
Value Investment Fund rekenen wij meer kosten dan
voor ons indexfonds, maar de fondsmanager wist de
afgelopen jaren ook een beter rendement te behalen.
Dat fonds komt dan in een vergelijking met alleen de
kosten van beleggingsfondsen niet bovenaan, maar is
daarmee nog geen onverstandige belegging geweest.’
De lage kosten verklaren het succes van
bijvoorbeeld indexfondsen. Is dat terecht?
‘De populariteit van indexfondsen heeft ook nadelen.
Je kunt met een indexfonds tegen lage kosten beleggen
in een mandje aandelen. Als de beurzen jaarlijks
met 8 procent stijgen, ben je met dat rendement erg
>
Hoofdredactie
Philip Willems
Design
Jannie van de Goor
Redactie
Wilbert Geijtenbeek
Eindredactie
Liesbeth Wijnands
Advertentieboekingen
06 10 55 96 50
TerZake is een bijlage
van Elsevier Media Lab
en valt buiten de verantwoordelijkheid van
de redactie van Elsevier.
De thematiek komt tot
stand op basis van wensen van adverteerders
en de artikelen worden
door onafhankelijke
journalisten gemaakt.
TerZake | 49
TERZAKE-SYNVEST.indd 49
30/10/15 11:21
bijlage van elsevier media lab
tevreden. Maar de vraag is of dit rendement de komende
jaren op peil blijft. Het succes van indexfondsen is deels
een self fulfilling prophecy: de 500 aandelen die in de
S&P500 zijn geïndexeerd, zijn op de beurs in trek
vanwege de populariteit van deze index. Dat drijft de
koersen en dus die van de bijbehorende index op. De
vraag naar aandeel nummer 501 is minder dan die naar
aandeel nummer 500.’
Merkt u dat de vraag onder zzp’ers naar
beleggingsproducten toeneemt?
‘Jazeker. We zien een sterke groei in die doelgroep.
Zelfstandigen weten ons steeds beter te vinden. Ik denk
dat dat te maken heeft met het feit dat ze behoefte
hebben aan doe-het-zelfproducten. Zelfstandigen willen
zelf beslissingen kunnen nemen en zijn minder risicoavers ingesteld dan werknemers in loondienst. De
beleggingsinstrumenten die wij daarvoor ontwikkelen,
helpen hen daarbij. Zo bieden wij spaarmogelijkheden
voor aanvullend pensioen, met gebruikmaking van
fiscale voordelen. Ook met een opgebouwd lijfrentekapitaal en expirerende lijfrentes kunnen mensen bij
ons terecht om dit kapitaal te blijven beleggen en daaruit tegelijk een uitkering te krijgen.’
TerZake
vermogensopbouw
‘Wij hebben
nu weinig
verloop van
klanten, ook
al kunnen
ze kosteloos
onze fondsen verlaten.
Dat is een
goed teken’
Martin van Gooswilligen en medeoprichter Frits Panhuyzen (links)
zien sterke groei in de vraag van zzp’ers naar beleggingsproducten
Welke trends vallen u op in de huidige
beleggingsmarkt?
‘De wereld is in beweging. Neem bijvoorbeeld de ophef
over de sjoemelsoftware bij Volkswagen. Op dergelijk
nieuws reageren beleggers razendsnel. De laatste jaren
zijn mensen schrikachtiger gaan reageren op bewegingen in de markt. De liquiditeit en de grotere reactiesnelheid in de markt maken koersbewegingen sterker.
Die volatiliteit van de beurs zal aanhouden.’
Hebben deze ontwikkelingen effect op uw vak?
‘We zien grotere schokken in de markt en de volatiliteit
van markten is veel hoger. Maar of dat op de lange
termijn verschil maakt? Nee, er waren vroeger kleine
rimpelingen in de vijver, nu grotere. Maar dat maakt het
investeringsspel niet anders. Mensen hebben nog altijd
woningen nodig en blijven hun boodschappen doen.’
Wat is uw strategie voor het komende decennium?
‘Wij willen gestaag groeien en verder professionaliseren.
En daarmee onze beleggers een tevreden gevoel geven,
zowel over hun rendement als over onze dienstverlening.
Wij hebben nu weinig verloop van klanten, ook al
kunnen ze kosteloos onze fondsen verlaten. Dat is een
goed teken en dat willen we vasthouden.’ <
Vermogensgroei voor zelfstandigen
Nederland telt volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek meer dan 1 miljoen zelfstandigen
zonder personeel. Voor deze onstuimig
gegroeide groep fiscale ondernemers geldt
geen breed sociaal vangnet. Ook sparen zij niet
automatisch voor een aanvullend pensioen
boven op hun AOW-uitkering. Deze mensen, die
werken voor eigen rekening en risico, moeten
dan ook zelf financieel het heft in handen nemen.
Maar hoe pakt u dat aan?
geldt ook: nadert u uw pensioenleeftijd, dan
heeft een spaarrekening zo zijn voordelen. Dit is
voor iedereen en elke levensfase anders.
van geld op de bank zetten? De vermogensrendementsheffing en inflatie knabbelen fors
aan uw vermogen.
2| Maak een rendementsprognose
4 | Begin zo vroeg mogelijk
Begrijpt u waarin u gaat beleggen? Ga uit van
het gewenste netto rendement, na aftrek van alle
kosten. Neem daarbij percentages voor de gemiddelde inflatie en de economische groei in acht.
Hoe eerder u geld opzijzet, des te beter uw
rendement zal worden. Het effect van rente
op rente maakt uw initiële investering lager
naarmate u zich meer geduld kunt veroorloven.
3 | Denk aan de risico’s van uw
belegging
5 | Twijfel? Vraag advies
1| Bepaal uw beleggingsdoel
Over hoeveel jaar heb ik welk bedrag nodig?
Als u dat weet, kunt u een schatting maken van
hoeveel u nu opzij moet zetten. Voor jonge
mensen die voor later willen beleggen, zijn
aandelen wellicht verstandiger. Het omgekeerde
Aandelenkoersen zijn volatiel, en beleggen in
vastgoed brengt leegstands- en waardedalingsrisico’s met zich mee. Obligaties worden vaak als
veilig beschouwd, maar bij stijgende rente
kunnen ze ook minder waard worden. Het risico
Het is verstandig advies te vragen aan een
onafhankelijk financieel adviseur. Aanvullend
pensioen en lijfrente zijn complexe zaken en
voor de meeste mensen geen dagelijkse kost.
Een adviseur kost wel geld, maar moet u ook
behoeden voor (dure) misstappen.
TerZake | 51
TERZAKE-SYNVEST.indd 51
30/10/15 11:21
Download