Canada - ABN Amro

advertisement
Economisch Perspectief – 1e kwartaal 2010
Canada
Sterke economische fundamenten…
binnenlandse vraag herstelt wel vrij snel. De vooruitzichten
Voor de crisis uitbrak, was er weinig mis met de economie. De
voor
economische structuur was gezond. De financiële huishouding
investeringen en zelfs de bouwactiviteit zijn gunstig. Hierdoor
van consumenten was niet scheef zoals in de Verenigde
zal de economische groei in de komende kwartalen hoger
Staten en ook de situatie op de huizenmarkt was veel meer in
uitvallen. Voor 2010 voorzien we een economische groei van
balans. Dezelfde conclusie geldt voor het financiële systeem.
gemiddeld 2,4%. met een prognose van 3,4% BBP-groei, zijn
Banken hebben wel afschrijvingen moeten doen, maar relatief
de vooruitzichten voor 2011 beter.
consumptie,
overheidsbestedingen
en
bedrijfs-
veel minder dan in andere landen. De kapitaalpositie is dan
ook
nog
steeds
vrij
gunstig.
Ondanks
deze
mooie
Gematigde inflatie…
uitgangssituatie, is de economie niet aan een zware recessie
Het inflatieklimaat is nog altijd mild. De inflatie lag in november
ontsnapt. In het eerste kwartaal van 2009 kromp de economie
2009 op 1,0%, wat duidelijk lager is dan de doelstelling van de
met 6,2% k-o-k (geannualiseerd). De zware recessie in de
centrale bank (Bank of Canada). Op korte termijn, verwachten
Verenigde Staten had zeer negatieve gevolgen voor de
we wat hogere inflatie door ongunstige basiseffecten in
uitvoer. Via dit kanaal werden andere sectoren van de
energieprijzen. Maar de vooruitzichten voor de kerninflatie
economie meegesleurd. De recessie is hierdoor veel meer
blijven neerwaarts gericht. Toch voorzien we wat hogere
cyclisch van aard dan in de VS. Dit houdt ook in dat het
inflatie in 2010 dan in 2009, maar het inflatiebeeld zal ook de
herstel, dat sinds het tweede kwartaal van 2009 plaatsvindt,
Bank of Canada weinig zorgen baren.
vrij sterk moet zijn. Helaas is hiervan nog weinig zichtbaar. In
het derde kwartaal van 2009 kwam de economische groei
…zorgt voor weinig haast bij het verhogen van de rente
slechts
Renteverhogingen op korte termijn lijken uitgesloten. Zelf zegt
marginaal
boven
de
nulgrens
(+0,4%
k-o-k
geannualiseerd). Dit cijfer was veel zwakker dan verwacht.
de centrale bank tot het tweede kwartaal van 2010 de rente
laag te houden, al houdt ze wel een slag om de arm. Wij
Uitvoer en economische groei
voorzien de eerste renteverhogingen in het derde of zelfs pas
het vierde kwartaal van 2010. In eerste instantie zullen de
% j-o-j
15
8
10
6
5
renteverhogingen bescheiden zijn, maar gegeven het huidige
lage
niveau
moeten
forse
rentestappen
niet
worden
uitgesloten. Dit geldt vooral voor 2011. De vooruitzichten voor
4
de lange rente wijzen eveneens omhoog. De hogere
2
beleidsrente en een hogere mondiaal rentebeeld zullen ook in
0
Canada leiden tot een hogere lange rente.
-15
-2
Economische kengetallen Canada
-20
-4
0
-5
-10
00
01
02
03
04
05
Uitvoer (l.a.)
06
07
08
09
BBP (r.a.)
Bron: Thomson Financial
…maar ook een sterke munt
Vooral de netto uitvoer droeg negatief bij aan de economische
groei. De Canadese dollar (CAD) is nog steeds relatief duur
ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD). Dit is positief
voor de invoerontwikkeling, maar aan de andere kant zorgt het
voor een slechte concurrentiepositie van de uitvoersector. Een
veel zwakkere Canadese dollar zou niet slecht uitkomen, maar
dit is niet waarschijnlijk. Voor het einde van 2010 voorzien we
een wisselkoers van 1,15 (CAD/USD). Ook het impliciete
beleid van de VS om een zwakkere munt (USD) te generen,
werkt niet in het voordeel van de Canadezen. Toch zijn er ook
2009
Bruto Binnenlands Product
Particuliere consumptie
Investeringen
Uitvoer
Invoer
Inflatie
Uurlonen
Werkloosheid (% gemiddeld)
Lopende rekening (% BBP)
Saldo overheid (% BBP)
CAD per USD
CAD per EUR
Korte rente (3m)
Lange rente (10j staats)
2010
2011
% mutaties
-2,6
2,4
3,4
0,0
2,9
3,7
-12,9
5,9
8,8
-13,9
3,3
3,4
-13,5
8,7
5,8
0,2
1,5
2,2
1,5
1,3
1,9
niveaus
9,3
8,8
7,4
-2,9
-3,4
-3,6
-4,0
-3,8
-2,6
jaarultimo’s
1,05
1,15
1,20
1,52
1,61
1,62
0,5
1,6
2,7
3,6
4,5
4,9
Ramingen ABN AMRO Economisch Bureau
wel lichtpuntjes zichtbaar bij de uitvoer, zeker als de
consumptie en huizenmarkt in de VS verder aantrekken. De
RUBEN VAN LEEUWEN (020) 628 0491
22
Download