ECONOMISCHE SAMENHANG Valutamarkt is de

advertisement
ECONOMISCHE SAMENHANG
Valutamarkt is de schakel tussen de
handel met landen buiten de EMU
INFLATIE EN WISSELKOERS
Inflatie verslechtert de internationale
concurrentiepositie
Goederen worden duurder en remt
daarmee de export
Minder vraag naar Euro’s, daling koers van
de Euro
Lage inflatie ten opzichte van buitenland
versterkt de internationale
concurrentiepositie.
Stimuleert de export en de vraag naar
Euro’s
Wisselkoers heeft ook invloed op
binnenlands prijspeil
Appreciatie Euro : importproducten
goedkoper, lagere binnenlandse prijzen,
lagere inflatie
Veel export : appreciatie euro, slechtere
concurrentiepositie, daling export, daling
bezettingsgraad kans op inflatie neemt af.
Bij depreciatie geldt het omgekeerde
WISSELKOERS, INTERNATIONALE HANDEL
EN WERKGELEGENHEID
Wisselkoers veranderingen beïnvloedt de
internationale concurrentiepositie en
daarmee de handel
Lage Eurokoers: producten zijn goedkoper
buiten de Euro-zone
Gevolg, meer export, meer productie
meer werkgelegenheid
Binnen het Eurogebied : landen met lage
groei, hoge werkloosheid en tekorten op
de lopende rekening.
Oorzaak de (te dure) Euro?
Voordeel eigen munt?
ECB en rentebeleid
-
Geeft bankbiljetten uit
Soepel giraal betalingsverkeer
Toezicht op de commerciële banken
Monetair beleid
Doel monetair beleid : handhaven
prijsstabiliteit, dus de koopkracht
“Stabiel” is maximaal 2% inflatie p/j
Rentebeleid
Instrument om bestedingen te
beïnvloeden
ECB rente↑ →banken rente ↑→ rente op
de geldmarkt(kortlopende leningen) ↑
Hoogconjunctuur (overbesteding, hoge
productieniveau, lage werkloosheid)
Vraag > productie(capaciteit) →prijzen↑
Hogere rente : minder lenen en meer
besparen, daardoor rem op de
bestedingen en minder kans op inflatie
Bij onderbesteding (laagconjunctuur) het
omgekeerde met een rente verlaging
PROBLEEM
Conjuncturele situatie is voor landen
binnen EMU niet overal gelijk!
Is prijsstabiliteit te eenzijdig doel?
RENTE EN WISSELKOERS
Rente eurozone↑ →
beleggingen uit buitenland↑ →
vraag naar euro’s↑ →
wisselkoers euro↑
Rente eurozone↑ →
beleggingen uit eurozone in buitenland ↓
→ vraag naar euro’s↑
→wisselkoers euro↑
Download