Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties in Nederland

advertisement
Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties in Nederland. Met 350 collega's en
35.000 woningen, bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen zijn we volop actief in verhuur, verkoop
en gebiedsontwikkeling. Ben jij in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan een
uitdagende maatschappelijke onderneming? Solliciteer dan naar een afstudeerplaats bij
Stadgenoot!
Wij zijn op zoek naar een Topadviseur (in de dop)
Om via een afstudeeropdracht te adviseren over de invloed van rente op het beleid van
woningcorporaties.
Stadgenoot is een kapitaalintensief bedrijf met een balanstotaal van €3,7 miljard en een schuldrestant van
€1,7 miljard. Het bezit heeft een WOZ-waarde van €5,4 miljard.
Het zijn uitdagende tijden voor woningcorporaties. Een lage inflatie, de nieuwe Woningwet, de
verhuurdersheffing en een besmet imago als gevolg van grote incidenten zijn daarvan de belangrijkste
oorzaken.
Veel corporaties, alsook Stadgenoot, versoberen hun beleid en reorganiseren als gevolg van deze
ontwikkelingen. Ze gaan zich nog meer richten op hun kerntaak: het aanbieden van betaalbare sociale
huurwoningen. Naar verwachting neemt de druk de komende jaren alleen maar toe, door scherper
overheidstoezicht en strengere eisen. Meer dan ooit is het zaak om de balans te vinden tussen financiële
gezondheid, wettelijke eisen en de realisatie van maatschappelijke taken.
Externe factoren, zoals heffingen, belastingen en de stand van de rente hebben invloed op de financiële positie
van Stadgenoot. De rente komt in alle geledingen van de organisatie terug; rentelasten, huren, derivaten, maar
ook op de aantallen verkoop (hypotheekrente).
Stadgenoot nodigt studenten uit om ons hierbij op basis van gedegen onderzoek te adviseren. Welke invloed
heeft rente? Zou het beleid aangepast moeten worden aan de rentestand? Is lenen alleen gunstig bij een lage
rentestand? Is het verstandig om bezit te verkopen als de rente hoog of juist laag staat? Wanneer biedt rente
kansen of risico’s? Kunnen we hierop sturen of is de rente een gegeven?
Jij…..



Zit in het 4e jaar van een relevante universitaire opleiding, zoals Economie of de
Amsterdam School of Real Estate;
Hebt echt de ambitie om jezelf verder te ontplooien;
Weet wat een topadviseur is en hebt daar het talent voor.
Ons aanbod
 Een afstudeerplaats binnen een uitdagende werkomgeving op een toplocatie in Amsterdam;
 Intake en adviesgesprek met het bestuur van Stadgenoot;
 Een goede afstudeervergoeding.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de inhoud van de afstudeeropdracht kun je contact opnemen met Myrthe Stijns,
Senior Controller, tel nr. 020–5118414.
Je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kun je richten aan afdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. Kim
Hekkert, Postbus 700, 1000 AS Amsterdam of per e-mail: [email protected]
Download