Begrippen retailmarketing

advertisement
3.5 adviserende/hulpverlenende instanties
UITWERKING
begrip
accountant
bank
handelsregisterwet
kamer van koophandel
subsidies
Pagina 1 van 2
omschrijving
Een accountant (accomptant, rekenaar, rekenmeester) is
iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert,
jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert.
Financiële dienstverlener. Personen en bedrijven kunnen tegen
een vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen en dit geld
kan vervolgens tegen een hogere rente weer worden
uitgeleend. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente
is voor de bank een belangrijke inkomstenbron. Banken houden
zich bezig met het verzorgen van betalingsverkeer voor hun
klanten, de handel in vreemde valuta, het voor ondernemingen
en overheden plaatsen van emissies van obligaties en aandelen,
met de handel in effecten voor eigen rekening (proprietary
trading), met vermogensbeheer voor derden (particulieren en
institutionele beleggers), met het bewaren van effecten voor
derden (custodian), en met het afhandelen van financiële
transacties op de beurs (clearing en settlement). Banken zijn
actief op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt. Tevens
worden adviezen gegeven op deze gebieden, en wordt research
gepubliceerd op macro- en micro-economisch gebied.
Wet die voorschrijft dat elke ondernemer binnen een week voor
of na het vestigen van zijn onderneming moet worden
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel waaronder de vestigingsplaats valt (zetel,
eigendomsgegevens, bevoegdheidsgegevens en financiële
gegevens). Het doel is rechtszekerheid te bieden bij het
zakendoen. De gegevens zijn openbaar en tegen betaling op te
vragen uit het handelsregister. De wet bepaalt dat deze
ingeschreven gegevens "waar" zijn, dat wil zeggen dat een
zakenpartner blind mag vertrouwen op de juridische juistheid
van deze gegevens. Dit levert zowel juridische als een zekere
mate van financiële bescherming op.
Bij de wet in het leven geroepen organisatie die beoogt in een
bepaald gebied de economische belangen van handel in
industrie te bevorderen, voorlichting te geven toezicht te
houden op een ordelijk verloop van het economisch verkeer en
uitvoering te geven aan verschillende weteen, zoals de
Handelsregisterwet.
(van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) een
tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële
organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een
permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit
waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt.
Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor
de hand ligt, spreekt men meestal van investeringspremie. De
term subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium
dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren. Vormen
begrip
werkgeversorganisatie
Pagina 2 van 2
omschrijving
van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, fiscale
kortingen, garanties en investeringspremies.
Een organisatie die doet aan belangenbehartiging voor en
dienstverlening aan de aangesloten werkgevers. Een belangrijke
activiteit van werkgeversorganisaties is het voeren van CAOonderhandelingen met werknemers(organisaties).
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards