13-05-20Open Space Geld wat mankeert het

advertisement
Voorbereiding Open Space TT 20-05-2013
1. De rare vraag
1.
Start
Het is goed voor de samenleving/de omgeving/het milieu, maar is het economisch
rendabel??

2.
Kennis
Als de economie voor de mens is => dan zou dat wat goed voor de mens toch goed voor de
economie moeten zijn??
 Is die vraag wel zo gewoon?
 Klinkt-ie logisch?
Verhaaltje voor lezen
Een toerist kwam op een morgen aan in een klein bergdorp. Hij ging naar het plaatselijke hotelletje en boekte een kamer voor de komende nacht.
Hij betaalde vooruit met 50 euro en ging de omgeving verkennen. De hotelier, die krap bij kas zat, ging met de 50 euro naar de timmerman om een
rekening te betalen. De timmerman betaalde met hetzelfde biljet vervolgens een rekening bij de slager, de slager gebruikte het geld om een schuld
bij de loodgieter te vereffenen en de loodgieter ging er mee naar het hotel, waar het huwelijksfeest van zijn dochter onlangs in de grote zaal
gevierd was. De loodgieter had het hotel net verlaten toen de toerist haastig binnenkwam. Hij had via zijn mobiele telefoon gehoord dat zijn vader
ernstig ziek was en wilde onmiddellijk naar huis vertrekken. De boeking werd geannuleerd en de toerist kreeg hetzelfde briefje van 50 euro terug
dat hij die ochtend aan de hotelier had gegeven.
Wat is er gebeurd in dit verhaal?
3.
Integratie
Zou je in dit verhaal het aflossen van schulden ook kunnen vervangen door
het aankopen van spullen ?
Maar: het geld is gewoon weer meegenomen!
Wat betekent dit?
Wat heeft dit geld – dat er even was- gedaan?
- Er is even geld geweest (zoals geleend geld)
- Alle schulden zijn afgelost
- Iedereen is minder arm, zelfs rijker (aan goederen) geworden
- Ja !!
- Het heeft precies gedaan waarvoor ruilmiddel nodig is:
transport van goederen en diensten
2. Wat doet het geld van nu??
1. Start
Kennis
 Allerlei goede ideeën die de samenleving dienen komen niet van de
grond. Hoe kan dat??
 In de schoolboekjes was geld: -
- Maar sparen is niet-ruilen. Hoe kan dat in 1 verschijnsel?
- Als je het één wil bevorderen, houd je het ander tegen!



ruilmiddel
spaarmiddel/investeringsmiddel
rekenmiddel
 We lijken sparen te bevorderen met rente
- Maar is dat wel zo???
3.
Integratie
 Economische groeidwang!!!
-
Er wordt geld gecreëerd (door banken) die zich daarvoor laten
-
Tegenwoordig wordt geld gecreëerd door leningen:
-
Ga naar de bank
-
De bank verzint het geld (fractioneel bankieren/fractional banking)
-
Het bedrag én de rente die je erover moet betalen moet wél echt
 verdiend worden!!!!!
betalen: zowel het verzonnen geld als de rente
moeten in de echte economie verdiend worden.
Ten gunste van . . de banken en hun
aandeelhouders (en een héél klein beetje voor de
spaarders)
3. Afgezien van die groeidwang; wat doet rente??
1.
Kennis
1. Degenen die veel geld hebben, ontvangen rente
2. Degenen die geen geld over hebben, ontvangen niets
3. Degenen die schulden hebben, betalen rente
 Toename van het bezit
 Gelijkblijven van het bezit
 Verminderen van het bezit
Dat geeft dus een verschuiving van arm  rijk!!
2.
Integratie
3.
Conclusie
Terug naar de zin van het begin:
Het is goed voor de samenleving/de omgeving/het milieu, maar is het economisch rendabel??
 Geld met rente is allang niet meer het middel om de uitwisseling van wat wij waardevol vinden op gang te houden.
 Rentedragend geld is een doel op zichzelf geworden en de samenleving het middel om het geld te dienen.


Het hedendaagse geld is zal zand in de machine
Laat de samenleving, juist op die gebieden die belangrijk zijn voor de mens en de aarde (milieu, sociale cohesie, verzorging van zwakkeren, huisvesting,
etc. etc.)vast lopen
 Om de uitwisseling van werkelijke waarden weer op gang te krijgen, is een alternatief nodig.
 Lokale valuta, LETS (Local Exchange Trading Systems), CES (Communitiy Exchange Trading Systems), etc.
 Voorbeelden: de Noppes in Amsterdam, Times in Den Haag, de Pegel in Haarlem,
 Initiatieven zoals Fair4All, De Blije Bank/ Bank of Joy,
4. Terzijde, extra’s
Sprookjes de wereld uit:
 Er is maar een fractie aanwezig van de totale geldhoeveelheid.
 Geld ontstaat doordát er geleend wordt!! De banken creëren geld door leningen uit te schrijven.
 Er ligt géén goud in DNB of een heel klein beetje voor de vorm. Zelfs van papiergeld is
Verwijzingen:
Lezen:
 Margritt Kennedy, Interest and Inflation Free Money
 Bernard Lietaer
Films/YouTube:
 The Money Fix (vooral het laatste half uur)
 Story of Stuff
 Money as Debt (begin vooral met het 1e deel)
Googlen:




Positive Money
The Brixton Pound
Ruilhandelsysteem Haarlem (natuurlijk!!)
Fair4All; Ad Broere, De Blije Bank/Bank of Joy
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards