De rente is laag dus contant geld is te duur

advertisement
De rente is laag dus
contant geld is te duur
Maarssen: 26-06-2015
Door: Jaap Ringnalda
Jaap Ringnalda is Consultant Betalingsverkeer en Partner van Orchard Finance Consultants.
E: [email protected] M: 06 50 50 67 40
Hoewel de rente de laatste tijd weer wat oploopt
is de rente al tijden erg laag. Dit zou een gunstige
invloed moeten hebben op de kosten die
winkeliers nu voor chartaal geld aan de banken
betalen. Een deel van de kosten voor het
chartale geld worden veroorzaakt door rente, dus
een lage rente zou lagere kosten moeten geven.
Het is sowieso vreemd dat de kosten voor de
winkeliers van het contante geld de afgelopen
jaren niet zijn afgenomen, de kosten voor de
banken zijn wel fors gedaald.
De laatste jaren hebben de banken grote veranderingen doorgevoerd in hun interne afwikkeling van deze
vorm van betalingsverkeer en zijn de kosten drastisch afgenomen. ABN AMRO, ING en RABO hebben
hiervoor 1 bedrijf opgericht: GSN. Door de samenwerking zijn niet alleen de interne kosten bij de banken
afgenomen, daarnaast kan door deze samenwerking ook het waardetransport veel efficiënter worden
uitgevoerd dan in het verleden. Recent waren er nog stakingen bij Brinks geweest vanwege het
banenverlies in deze sector.
Nu de rente zich al lang op een laag niveau begeeft en er grote kostenbesparingen zijn doorgevoerd zou
men verwachten dat de tarieven van contant geld voor de winkelier wel eens zouden zakken. Toch lijkt
de betaalmarkt niet te werken als normale markt want er is eerder sprake van een verhogingen van
banktarieven dan van een verlaging. Je zou bijna vermoeden dat er sprake is van een kartel; in ieder
geval zijn er te weinig prikkels om de markt goed te laten werken.
Het niet goed werken van de betaalmarkt komt niet alleen door de banken zelf, alhoewel zij het meeste
te verwijten zijn. De slechte werking wordt ook veroorzaakt door de particuliere consument. Deze vindt
het gewoon dat betalingsverkeer gratis is of in ieder geval gratis lijkt. De consument wordt hierin driftig
gesteund door de politiek. Het zou veel logischer en redelijker zijn dat de particulier gewoon betaalt voor
het betalingsverkeer en dus ook voor het opnemen van contant geld uit de automaat. Want ondanks alle
kostenverlagingen bij banken kost contant geld ook gewoon geld.
Download