Uploaded by User1472

Oefenopgaven CP H3

advertisement
Oefenopgave H3
Enkelvoudige interest
Je spaarsaldo op 1 januari is €200 . Het rentepercentage is 2%. De looptijd is 2
maanden. Hoeveel is de enkelvoudige rente?
Het rentepercentage is 2%. De looptijd is 6 maanden. Je ontvangt 25 € aan
(enkelvoudige) rente. Hoeveel was het spaarsaldo aan het begin van de periode?
Samengestelde interest
Spaarsaldo begin looptijd is €300. De looptijd is 20 jaar. De rente is 2%. Hoeveel
is het spaarsaldo aan het einde van de looptijd?
Bij de geboorte van zijn kleinzoon heeft opa een bedrag van € 15.000 op een
3,25% spaarrekening gezet. De rente wordt jaarlijks op dezelfde rekening gestort.
Bereken welk bedrag er op de spaarrekening staat op de 21e verjaardag van de
kleinzoon.
Je hebt € 50.000 geleend. Dit bedrag moet je terugbetalen in maandelijkse
termijnen van €550, dit moet je 120 maanden lang doen. Wat is de rente die je
betaald? ?
Iemand heeft zijn huis verzekerd voor € 150.000,--. De schade bedraagt €
10.000,--. Na controle van het verzekerd bedrag blijkt dat de werkelijke waarde €
200.000,-- bedraagt
Hoeveel keer de verzekeringsmaatsschappij uit?
Wat is het verschil tussen kopen of afbetaling en huurkoop?
homas en Femke hebben een 3,5% hypothecaire lening afgesloten. Naast de te betalen rente, lossen ze jaarlijks één dertigste van hun
€ 210.000 hypothecaire lening af.
a
Bereken de aflossing in het eerste jaar
b
Bereken de schuld na het vijfde jaar
c
Bereken de rente in het zesde jaar
d
Bereken het totaal bedrag dat in het 14e jaar aan de bank wordt betaald.
Download