Aanpassingenlijst Bavo 2 e klas

advertisement
Aanpassingenlijst Bavo 2e klas
Jonge Consumenten
Opdracht 3.3 1e alinea is geworden: Ellen en Hans hebben elk een mobieltje. Ze betalen beiden € 8
per maand voor gesprekskosten en abonnement. Ellen heeft een inkomen van € 75 per maand en
Hans heeft een inkomen van € 120 per maand.
Hoofdstuk 5
Eerste zin is geworden: Veel jongeren houden van muziek en geven daar veel geld aan uit. Denk maar
aan concerten, een MP4-speler of iTunes.
Opdracht 6.3 laatste alinea schrappen: Het betalen … worden verricht.
6.7 Ned1, Ned2 en Ned3 wordt: NPO1, NPO2 en NPO3
p.69 1ste zin: Lees in paragraaf 4.4 is geworden: Lees in paragraaf 6.6
Uitwerkingen Jonge Consumenten
1.3 Laatste deel is geworden: Dan wordt de gezinshuishouding van meneer Haanstra beschreven,
maar hij woont in de Kapelstraat. Zijn bedrijf zit wel aan de Boomstraat en telt mee als
bedrijfshuishouding. Zo kom je aan acht huishoudens in totaal in de Boomstraat.
Bouwsteen 1.1. Jonge Consumenten
Bouwsteen 1.1. Grote getallen
a.
595.000.000.000/16.847.000 = 595.000.000.000/16,847.000 = 35.317,86 dus € 35.318.
Kiezen en Werken
In lesbrief Kiezen en Werken is de definitie van werkloosheid aangepast. Voortaan telt iedereen mee
als werkloze die voor minimaal 1 uur per week werk zoekt. En bij de beroepsbevolking telt ook
iedereen mee die 1 uur per week of meer werkt of werk zoekt voor 1 uur of meer per week.
Overal is 65 jaar gewijzigd in pensioengerechtigde leeftijd.
2.1.1: Midden van de alinea: zin schrappen: En dan waren nog … minder dan 12 uren per week.
opdracht 6.5 a. is geworden: Teken de vraaglijn in de figuur van bron 6.2, die weergeeft hoeveel
dagkaarten worden gevraagd bij welke prijs.
Uitwerkingen Kiezen en Werken
Schema 2.4: toevoegen: 2 kruisjes toevoegen bij de moeder van Jaap en Sandra Vegter (37): bij
aanbod van arbeid en beroepsbevolking.
2.5, 2.6: 12 uur wordt 1 uur.
3.5d onderaan schema: * is geworden: *zie opdracht 3.3
Bouwsteen 1.1 Hobby of werk?
1.1a is geworden: 1.1d is geworden: Bouwsteen 2.1: 65 jaar is pensioengerechtigde leeftijd geworden. (3 x)
Bouwsteen 4.2 7. Is geworden:
Zie minimumloonjeugdloon.nl
a.
Voor een 15-jarige is het minimumjeugdloon € 2,60 bruto per uur.
b.
(Weekloon × 52)/12 = minimumloon per maand.
c.
Voor 2015: (103,95/181,95) × 100% = 57,1%.
Bouwsteen 5.1 f is vervallen. Rest doornummeren.
Bouwsteen 5.2
d. schrappen. Rest doornummeren, dus e. is d. geworden.
f. is geworden: Zelfbedachte maatregel.
Samen Leven
Opdracht 1.3 laatste zin is geworden: De koers van de euro is in de zomer € 1 = $ 1,44 en een jaar
later € 1 = $ 1,25.
1.5 2e alinea: Negentien landen maken deel uit van de EMU en negentien landen hebben
bevoegdheden overgedragen aan de ECB.
Bron 1.3 EMU landen: toevoegen: Litouwen (Lit)
Opdracht 1.15 is geworden: In bron 1.7 staan gegevens over de uitvoer van machines en
vervoermateriaal in procenten (…)
Bouwsteen1.1 Indexcijfers
Laatste zin 1ste alinea is geworden: Indexcijfers zijn eigenlijk een vorm van verhoudingsgetallen. Als
een reeks getallen met elkaar moet (…)
Tekst boven bron 1.2 is geworden: Een ander voorbeeld, nu met economische grootheden.
Uitwerkingen Samen Leven
1.7 onder tabel is geworden: In land B, want land B heeft de laagste loonkosten per auto. Je moet
niet alleen letten op de loonkosten per arbeider maar ook op de hoeveelheid die elke arbeider voor
dat loon in een bepaalde periode kan produceren.
1.14e is geworden: De stelling kan op grond van bron 1.6 niet bevestigd worden, omdat relatieve
aandelen niets zeggen over de groei van de handel.
Litouwen toevoegen op kaartje.
Download