Maatschappij heeft nóg niks aan Higgs.

advertisement
PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen
f
Module
1, Heelal: Higgs deeltjes
Artikel (titel)
‘Naam: Maatschappij heeft nóg niks aan Higgs’
Uitgeverij: Trouw
Datum: 4 Juli 2012
Maker: ANP
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Geen onduidelijke termen
2. Definieer het centrale probleem/vraag van het artikel
Wat betekent de vondst van het Higgs-deeltje?
3. Analyseer het artikel/de rode draad
Alinea 1: Het deeltje is een van de bouwstenen van het leven.
Alinea 2: We weten niet wat deze ontdekking voor de maatschappij kan betekenen.
Alinea 3: De twee teams van wetenschappers die vandaag hun resultaten bekend maakten, wisten 'zo goed als
zeker' tot 'echt heel zeker' dat het deeltje bestaat.
Alinea 4: Het deeltje is vernoemd naar de Britse natuurkundige Peter Higgs (geboren in 1929).
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Het Higgs-deeltje betekent nog niks voor onze maatschappij, maar zal dat in de toekomst waarschijnlijk wel
doen.
Het kan nog erg lang duren, voordat er verder nog iets over word ontdekt.
5. formuleer leerdoelen


Wat kan het betekenen in de toekomst en hoe komen we hier achter?
Waarom betekent het nu nog niets?
6. Beantwoord je leerdoelen


Het Higgs-deeltje zou kunnen zorgen voor alle futuristische dingen die we in films zien, of het doet
juist vrij weinig. Het is allemaal nog vrij onzeker en hoe we erachter komen in nog maar de vraag.
Het betekent nu nog niks, omdat we nog niet eens zeker weten of het wel echt het Higgs-deeltje is,
zodra we dit zekere weten kunnen we verder onderzoeken en uitvinden wat we er wel en niet mee
kunnen.
7. Schrijf een korte samenvatting van de ‘oplossing’ van dit probleem
De oplossing is simpel, maar omdat het zo simpel is, is het erg ingewikkeld.
Het zit namelijk zo, als we meer onderzoeken doen zouden we in staat moeten zijn om meer dingen te
ontdekken, maar welke onderzoeken.
En als we dan al goede resultaten krijgen, wat moeten we er dan mee doen. Hoe kunnen we die dingen op
papier omzetten naar de realiteit.
Download