feedback duo partner – social media plan

advertisement
Resultaat
Wat was goed?
Geen tot weinig spellingsfouten.

Social media plan
Er is te duidelijk te zien dat je
weet waar je over praat. Dit is te
danken aan een goed onderzoek.



Er is rekening gehouden met het
feit dat er elk half jaar een andere
stagiaire is. Dit is van groot belang
voor de uitvoering van het social
media plan.
Wat kan beter?
Leeradvies
(terugkoppeling naar leerdoelen)
MJM kwam voor mij uit de lucht
Het plan is goed te lezen door het
vallen. Ik zou als eerst uitleggen
gebruik van alinea’s. Maar kijk uit
waarom Juice promotions de MJM dat je geen overkill krijgt aan
groep wou beginnen.
informatie waardoor het lastig te
lezen kan worden.
De doelstelling die in je inleiding
staat terug laten komen in het
hoofdstuk doelstelling. Ik zie dit
nu meer als resultaten.
Meten is weten en dat is duidelijk
besproken.

Feedback van: Tim Damen
Feedback voor: Kasumi van Eijk
Beroepsopdracht: Social media plan
Download