Nieuw Nederlands 4e editie, 2 vwo, antwoorden leerlingenboek

advertisement
Nieuw Nederlands 4e editie, 2 vwo, antwoorden leerlingenboek, hoofdstuk 6
Lezen
1 Om te beginnen
1 een Romeinse weg in Nijmegen
2 ‘heer’ is een oude naam voor ‘leger’ Deze wegen waren bestemd voor het leger.
3 - lichte verhoging in het landschap
- tot 8 meter breed
- greppels evenwijdig aan de weg
- afgewerkt met stenen, hout of zand
4 De Romeinen hadden een wegennet aangelegd. Alle wegen kwamen uit op hetzelfde punt, in
Rome.
5 - Het wegennet raakte na de Romeinse tijd in verval
- Door gebruik van materialen uit de omgeving waren er geen geplaveide wegen
2 Verdwijntruc
A
1 een lucifersverdwijntruc / een goocheltruc
2 - deel 1 De truc: schrijfdoel A (informatie over een gebeurtenis geven)
- deel 2 Het geheim: schrijfdoel C (uitleg geven – met ook een beetje instructie)
- deel 3 De presentatie: schrijfdoel B (instructie geven)
3 speciaal voorbereid/bewerkt
4 Die kan niet zo klein opgevouwen worden als een zijden zakdoek.
5 ter herkenning (van de juiste lucifer en de juiste kant van het doosje)
3 Reizen door de eeuwen heen
A
1 reizen
2 informeren
3D
B
4A
5 Men zal zich nergens beter voelen dan thuis.
6 vroeger (ging men op reis uit noodzaak) tegenover nu (reist men uit vrije wil)
7 vroeger - nu
8 een redengevend verband
9 een opsommend verband
10 ook
11 redenen waarom reizen een gevaarlijke en vermoeiende bezigheid was
12 Toerisme bestond eigenlijk nog niet; men reisde toen niet voor het plezier.
13 - door de komst van betere wegen
- door toezicht op de veiligheid van reizigers
- door betere overnachtingsmogelijkheden
- door betere vervoersmiddelen
14 Welgestelden reisden om te genieten van de cultuur, kuuroord of wintersport(plaats). De geslaagde
middenstand reisden omdat status gaf.
15 gemeengoed; iets dat binnen het bereik van de massa (iedereen) komt
16 Iedereen kan reizen door de economische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Bovendien
heeft iedereen voldoende inkomen en vrije tijd.
C eigen antwoord
4 Reis naar de ruimte
A
1 leven in het heelal
2 krantenartikel
B
3
1 sonde– een onbemand ruimtevaartuig dat gegevens verstrekt over atmosferische verschijnselen
1
Nieuw Nederlands 4e editie, 2 vwo, antwoorden leerlingenboek, hoofdstuk 6
2 broeikaseffect– ongewenste temperatuurstijging op aarde door teveel aan o.a. koolstofdioxide en
cfk’s in de atmosfeer
3 postuum– na de dood
4 astronomen– sterrenkundige
5 registreren– optekenen
6 gravitatiekracht– zwaartekracht, algemene aantrekkingskracht
7 amper– maar net
8 minieme– zeer klein
C
4 Christiaan Huygens voorspelde dat er aardachtige planeten buiten ons zonnestelsel zijn.
5 Dat hij zijn tijd ver vooruit was.
6 Wat een wonderlijke, verbazingwekkende grote en heerlijke wereld waar we ons steeds realiseren
dat er zoveel zonnen en planeten moeten zijn.
7 - er bestaan meer gasplaneten dan rotsachtige planeten
- door de gebruikte meetmethode
8 Een stadionlamp die een bromvlieg overschaduwt, wordt vergeleken met hoe een heldere
moederster een kleine donkere planeet overstraalt.
9 een oorzakelijk verband
10 ook, net als, ten slotte
11 verschillende onderzoeken in ons eigen zonnestelsel
12 - Venus Express
- Mars Reconnaissance Orbiter
- New Horizons
13 - We leren zo ook iets over onze eigen aarde en wat die leefbaar maakt.
- Het geeft inzicht in het broeikaseffect op aarde
14 onderzoek naar het broeikaseffect
15 1 alinea 2
2 alinea 4
3 alinea 7
4 alinea 9
D eigen antwoord
Test
Lezen
1 milieuproblemen door verkeer
2 Er bestaan verschillende oplossingen voor milieuproblematiek door verkeer.
3 alinea 1 en 2
4B
5 Omdat paard en wagen de enige vorm van verkeer was.
6 biobrandstof, bomen planten
7 Biobrandstof: De planten waaruit deze brandstof wordt gewonnen, nemen veel kostbare
landbouwgrond in beslag.
Bomen planten: Deze bomen nemen ook veel ruimte in beslag.
8 In de alinea ervoor is het planten van bomen aangedragen als oplossing. Kappen als oplossing is
dus tegenstrijdig.
9C
2
Download