PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen

advertisement
PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen
f
Module
Artikel (titel)
1, Heelal: Higgs deeltjes
Naam: Het Higgs Deeltje is er
Uitgeverij: NRC handelsblad
Datum: 4 Juli 2012
Maker: Annemarie Coevert
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Metafoor: vergelijking waar het woord niet letterlijk gebruikt word
Quark : hieruit zijn de protonen en neutronen gevormd
Interacties: toestand waar objecten op elkaar reageren
2. Definieer het centrale probleem/vraag van het artikel
Wat is het Higgs deeltje.
3. Analyseer het artikel/de rode draad
1) Om dat te begrijpen vertelt hij eerst waarom natuurkundigen elementaire deeltjes – de
bouwsteentjes van atoomkernen en atomen, en dus van sterren, planeten en de aarde met
mensen, bomen en magnetrons – met een zo hoog mogelijke energie willen laten botsen met
behulp van de inmiddels beroemde deeltjesversneller
2) Hoe harder de botsing, hoe meer energie er wordt omgezet in nieuwe deeltjes. Hoe meer
energie er is, hoe meer we te weten kunnen komen over de specifieke eigenschappen van
(misschien nog onontdekte) elementaire deeltjes (quarks).
3) Dit deeltje is er verantwoordelijk voor dat de andere quarks massa krijgen.
4) Alle bestaande quarks staan onder invloed van dit Higgsveld, sommigen heel sterk, anderen
nauwelijks.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Er werd tijden getwijfeld aan het idee maar naar het onderzoek in CERN is uiteindelijk toch
bewezen dat deze theorie klopt
5. formuleer leerdoelen
- Bestaat het Higgs deeltje
- Waarom heet het deeltje Higgs.
- Waar kwam men er achter dat het deeltje ook bestaat.
- Wanneer kwam men er achter dat dit deeltje ook bestaat.
6. Beantwoord je leerdoelen
- Het deeltje bestaat en heeft invloed op de massa
- Meneer Higgs kwam met het idee dus het is naar meneer Higgs vernoemd .
- De onderzoeken vonden plaat in CERN, dat is in Zwitserland gelegen.
- In Juli 2012 werd het naar buiten gebracht.
7. Schrijf een korte samenvatting van de ‘oplossing’ van dit probleem
In het Zwitserland gelegen CERN is door middel van deeltjes snel op elkaar te laten botsen
het Higgs deeltje aangetoond. Deze deeltjes zouden volgens CERN invloed hebben op de
massa van andere deeltjes.
Download