ANW PGO leidraad CERN- het nabootsen van de

advertisement
PGO-LEIDRAAD
Module
Groepsle
den
Artikel
(titel)
ANW –
V4A
3
Voorzitter: Carlijn van Herpt
Notulist: Vivian Allis
http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/53658-cern-hetnabootsen-van-de-oerknal.html
Overige:
Bibi van Eijk
CERN: het
nabootsen van de
oerknal
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen.
Supernova: het verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire
wijze explodeert: een supernova-uitbarsting is herkenbaar aan
de enorme hoeveelheid licht die erbij wordt uitgestraald. De
ster vlamt op met de lichtkracht van honderden miljoenen tot
meer dan een miljard zonnen.
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel.
Wat wil de CERN onderzoeken?
3. Analyseer het artikel / de rode draad.
Het doel van de deeltjesversneller is het nabootsen van de
oerknal. Met dit experiment willen de wetenschappers
antimaterie en de deeltjes van Higgs zoeken. We weten dat
antimaterie bestaat maar het is nog nooit gevonden in ons
heelal. Antimaterie ontstaat tegelijkertijd met materie om de
zaak in evenwicht te houden. Tegenstanders van het
experiment zijn bang dat er een zwart gat ontstaat.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem.
niet van toepassing
5. Formuleer leerdoelen.
1) Wat voor effect heeft het op de mensheid als er een zwart gat
ontstaat?
2) Waarom is het higgs deeltje zo belangrijk?
3) Waarom willen mensen zo veel geld uitgeven om het
allerkleinste deeltje te vinden dat niet gevonden wil worden?
PROCESCONTROLE (punten,datum)
DOCENT
________________
6. Beantwoord je leerdoelen.
1) Wanneer iemand in een zwart gat zou vallen gebeurt er iets
wat spaghettificatie genoemd wordt. Vanwege de kleine
omvang van zwarte gaten is de sterkte van de zwaartekracht
erg verschillend op kleine schaal. Dit houdt in dat de
zwaartekracht bij je voeten sterker is dan bij je hoofd; hierdoor
wordt je letterlijk uitgerekt tot je in twee stukken breekt. Een
ander effect wat dichter in de buurt van de kern optreedt is dat
je wordt samengedrukt. Dit komt omdat alles recht naar de
kern wordt getrokken.
2) het Higgsdeeltje helpt verklaren hoe andere deeltjes hun
massa krijgen. Er bestaat een energieveld, het Higgsveld, dat
zich over het hele universum uitstrekt. Voor ons onzichtbaar,
maar voelbaar voor elementaire deeltjes. Dit veld werkt als een
soort enorme strooppot: deeltjes worden erdoor afgeremd. En
iets dat moeilijker vooruitkomt is in feite zwaarder.
3) Als mensen willen we graag vooruitgang, dat maakt ons
optimistisch. En het feit dat het om een internationale
samenwerking gaat is erg inspirerend.
7. Schrijf een korte samenvatting van de ‘oplossing’ van dit
probleem.
Men was op zoek naar het Higgsdeeltje en de antimaterie door
middel van het nabootsen van de oerknal.
PROCESCONTROLE (punten,datum)
DOCENT
________________
Download