Klik hier voor meer informatie

advertisement
Behandelklimaat en zinvolle dagbesteding
onderzoek Inforsa 2015
Achtergrond
Uit onderzoek is gebleken dat een positief behandelklimaat en zinvolle dagbesteding
in de forensisch psychiatrische zorg een belangrijke voorwaarde is voor herstel van
patiënten met zeer complexe problematiek. Een positief klimaat zorgt voor
stressreductie, betere coping met trauma’s uit het verleden, vermindering van
agressie, empathieontwikkeling, een beter zelfgevoel en identiteitsontwikkeling
(voor een overzicht zie: Souverein, Van der Helm & Stams, 2013). Binnen de
forensische psychiatrie is het neerzetten van een positief behandelklimaat niet
eenvoudig omdat patienten hun problemen mee naar binnen nemen
(importhypothese). Dat zorgt vaak voor zowel externaliserend (naar buiten gericht,
bijvoorbeeld agressie) als internaliserend (naar binnen gericht, bijvoorbeeld
depressie en automutilatie) probleemgedrag. Maar beide vormen van
probleemgedrag worden veel minder in een positief behandelklimaat, zo blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek.
Uitkomsten
Van januari tot maart 2015 is er bij Inforsa onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
het behandelklimaat op de afdelingen KIB, LIZ en FPK. Uit dit onderzoek is gebleken
dat het behandelklimaat ten opzichte van een vergelijkbare referentiegroep als
positiever wordt ervaren. Dat betekent dat Inforsa haar behandeldoelstellingen
beter weet te realiseren, ondanks de ernstige problematiek van de patiënten, die
vaak in andere instellingen niet meer terecht konden. Het behandelklimaat wordt
neergezet door alle medewerkers van de instelling. Zij blijken dit zeer goed te doen.
Ook de visie van de instelling en het inzetten van innovatieve concepten als
bijvoorbeeld de ‘deescalatieondersteuner’ dragen waarschijnlijk bij aan dit positieve
leefklimaat. In het rapport over het behandelklimaat werden verdere aanbevelingen
geformuleerd. Het klimaat met betrekking tot zinvolle dagbesteding is vergelijkbaar
met het leefklimaat.
De kwaliteit van het behandelklimaat en de zinvolle dagbesteding wordt door
Inforsa gevolgd om op deze wijze continu de behandeling te verbeteren.
dr. G.H.P van der Helm (lector Hogeschool Leiden)
dr. G.J.J.M. Stams (hoogleraar forensische Orthopedagogiek Universiteit van
Amsterdam)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards