Bekijk de powerpoint-presentatie over het Zin? Ja!

advertisement
Z
I
N
N
I
A
Wat?
Inspirerend lerend netwerk van, voor en
door ervaren werknemers in de Vlaamse
overheid, die zin hebben in ZINvol werk en
die zich ZINvol willen inzetten gedurende
hun hele loopbaan.
Context

Het Zin?Ja!-netwerk is een lerend netwerk
van het project Retentiebeleid van het
Modern HR-beleid van de Vlaamse
overheid.
http://www.bestuurszaken.be/hr-beleid
Voor wie?



Alle personeelsleden van alle organisaties
die hier ZIN in hebben
Er is geen leeftijdsondergrens
Focus is wel ervaren werknemers
Waarom?








Nut personeel:
Het is ZINvol om persoonlijke levens- en
loopbaanervaringen met elkaar te delen.
Nut organisatie:
Clichédenken over ervaren werknemers
bijsturen
Klankbordgroep om behoeften
werkgever/werknemer af te toetsen
Werkcontext is veranderd:
Verplicht langer aan het werk blijven
Meer met minder
Hoe netwerken?




Via E-netwerk: via Yammer
https://www.yammer.com/zinja-netwerk
E-mail: [email protected]
Website :
http://www.bestuurszaken.be/netwerkenpersoneel
Fysiek netwerk: samenkomsten


2012: Kick off 14 december 2012
2013: thematische bijeenkomsten
Thema’s
1. BeZINning: perpectief personeelslid
 Eigen waarde
 ZINvolle invulling van eigen loopbaan
ZINvolle loopbaan:
2.





New jobs for old potentials
Jobruil
Tijdelijke mobliteit
Telewerken
Talentendatabank
Thema’s
De Zin van een netwerk
3.
ZIN?Ja!-netwerk
Forum
Sociale Media



4.
Een goedgeZINdmangement


Rol van de leidinggevenden
Management overtuigen van
onze meerwaarde
Door wie?


Alle personeelsleden van de Vlaamse
overheid uit verschillende beleidsdomeinen
en met verschillende talenten en functies.
Een kernteam dat:



Sturing geeft en coördineert
Linken legt naar andere lopende
projecten
Actieve Zin?Ja!-leden die zelf initiatief nemen.
Vragen?
Suggesties?
om mee te werken?
Laat van je horen!
Download